Menu

Mr. Pieter Van Mulders studeerde in 2005 met grootste onderscheiding af als licentiaat in de rechten aan de UGent en behaalde het jaar nadien, in 2006, ook het L.L.M.-diploma Magister Juris aan de University of Oxford. Van 2006 tot begin 2017 was Pieter werkzaam als Managing Associate op het departement Dispute Resolution van het internationale (zaken)advocatenkantoor Linklaters LLP in Brussel.  In 2017 maakte hij de overstap naar ons kantoor als Associate Partner Ondernemingsrecht.

Pieter heeft de leiding over het departement Ondernemingsrecht binnen ons kantoor. Pieter heeft een ruime ervaring in het ondernemingsrecht in het algemeen en in de nationale en grensoverschrijdende commerciële geschillenbeslechting in het bijzonder en dit in een brede waaier van sectoren en rechtstakken, waaronder het distributierecht, het financieel, bancair en verzekeringsrecht, het algemeen contractenrecht en het aansprakelijkheidsrecht. Hij adviseert zowel nationale als internationale cliënten in de diverse materies van het ondernemingsrecht. Hij staat hen ook bij in procedures voor nationale hoven en rechtbanken en voor diverse arbitrale rechtscolleges. Pieter behandelt dossiers in het Nederlands, Engels en Frans.

Een greep uit zijn ervaring:

 • Bijstand en vertegenwoordiging van een gemeentelijke overheidsinstelling in een aansprakelijkheidsprocedure tegen haar Belgische bankier;
 • Bijstand en vertegenwoordiging van een internationale speler in de gezondheidssector in een procedure over de beëindiging van een concessie voor alleenverkoop;
 • Bijstand en vertegenwoordiging van een particuliere belegger in een aansprakelijkheidsvordering tegen haar verzekeraar omtrent een Tak 23-verzekeringsproduct;
 • Bijstand en vertegenwoordiging van een Belgische investeringsgroep tegen allerhande schadeclaims van concurrerende ondernemingen;  
 • Bijstand en vertegenwoordiging in diverse procedures over de uitsluiting en uittrede van (mede)aandeelhouders;
 • Bijstand en vertegenwoordiging in diverse post-acquisition claims;
 • Onderhandeling en begeleiding van aandelenverkopen (SPA’s), waaronder voor een internationale speler in de transportsector;
 • Bijstand en begeleiding bij de opmaak van allerhande aandeelhoudersovereenkomsten, NDA’s en samenwerkingsovereenkomsten, waaronder voor een Belgische marktleider in de schildersector;

Naast het werk houdt Pieter van sporten.  Meermaals per week is hij onder de middag op kantoor te spotten in zijn looptenue

Publicaties (beknopte selectie):

 • P. Van Mulders, “Is er nog ruimte voor de vennootschapsrechtelijke geschillenregelingsprocedure in geval van faillissement?”, (noot onder Vz. Kh. Leuven 12 november 2009), RABG 2010, 488.
 • P. Van Mulders, “Het (laat)tijdig verzoek tot verlenging van de opschortingstermijn onder de WCO”,  (noot onder Kh. Kortrijk 28 maart 2012), RABG 2013, 221.
 • P. Van Mulders en J. Verlinden, Belgium Chapter in the International Comparative Legal Guide to Class & Group Actions, 2016, 48-52.
 • P. Van Mulders en J. Verlinden, Belgium Chapter in the legal guide Getting The Deal Through – Class actions, 2016, 15-18.

 

 

Inzichten en nieuwsberichten door Pieter Van Mulders