Menu

Mr. Stijn Mans studeerde in 2003 met onderscheiding af aan de VUB als licentiaat in de Rechten. Nadat hij zijn stage in de advocatuur afrondde, deed Stijn eerst heel wat ervaring op binnen de verzekeringssector. Uiteindelijk keerde hij in 2013 terug naar de advocatuur om er zich o.m. te verdiepen in het vastgoedrecht.

Als vastgoedexpert heeft Stijn de leiding over het team Vastgoed bij DGDM.  Daarbij doet hij beroep op zijn bijzonder grote expertise in bouw- en aannemingsrecht, zowel aan de kant van de aannemer, architect als de bouwheren.

Dankzij zijn ervaring in de verzekeringswereld, heeft Stijn ook ervaring in het verzekeringsrecht. Maar ook medisch en farmaceutisch recht vallen binnen zijn kennis.  Zo werd Stijn de afgelopen jaren meermaals gevraagd als spreker op het jaarlijks symposium ‘Medische Wereld’ van de VUB.

Sinds 2016 zetelt hij in de gemengde commissie Rechtsbijstandsverzekering als afgevaardigde van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie Brussel.

Zijn vrije tijd brengt Stijn het liefst door in het gezelschap van familie en vrienden. Ravotten met de kinderen, op de koffie bij familie of lekker koken voor het gezin geven hem de energie om elke werkweek weer het beste van zichzelf te geven en zich vol passie te verdiepen in zijn dossiers.

Expertises

Inzichten en nieuwsberichten door Stijn Mans