Menu

Chatbots zijn hot en sommige juristen en innovatieve advocatenkantoren proberen mee te springen op de trein van de toekomst. Dat hoeft niet te verbazen, want het ontwikkelen van een chatbot (met of zonder AI) kan er voor zorgen dat repetitief werk niet meer door mensen moet gebeuren.

Daling kostprijs

In de juridische sector wordt er nog heel vaak gefactureerd in gepresteerde uren. Omdat juristen werken aan een hoog uurloon, heeft dit tot gevolg dat de rekeningen van juristen en advocaten vaak hoog oplopen.

Als ze een deel van het werk zouden laten doen door computers kunnen juristen en advocaten er in slagen om hun kostprijs te doen dalen. Dat heeft voor de cliënt als voordeel heeft dat hij op een goedkopere manier juridische dienstverlening kan krijgen.

Hallo computer?

Vandaag de dag is het zo dat bijna alle juridische chatbots op de markt eigenlijk geen artificiële intelligentie bevatten. Het zijn vaak chatbots die voorgeprogrammeerde vragen stellen. Slimme software verwerkt dan de antwoorden die de gebruiker geeft in een bestaande template.

Je kan dit het best vergelijken met een invulformulier op een website dat je antwoorden gebruikt om tot een bepaalde conclusie of opsomming te komen.

Vorig jaar hebben we op basis van deze technologie Unpaid.be opgericht. Unpaid.be is een online juridisch platform dat vol automatisch juridische dienstverlening kan geven. We hebben de bestaande technologie zelfs een extra dimensie gegeven:

  • Door externe databronnen in te schakelen, wordt de input van de gebruiker automatisch vervolledigd.
  • Er is een algoritme toegevoegd dat in real time berekeningen maakt en juridische regels toepast.

Hier gaat Unpaid.be dus nog een stapje verder dan een loutere chatbot. En met succes, want dankzij dit platform hebben we alle vele dossiers behandeld zonder er zelf veel werk aan te hebben, waardoor het ook goedkoop was voor onze cliënten.

Onderzoek naar chatbot verwachtingen

Al zijn de huidige chatbots nog niet zo slim, in de toekomst zullen chatbots meer doen dan enkel vooraf ingevoerde vragen beantwoorden over specifieke thema’s. Het zal zeker mogelijk worden dat zij logisch mee redeneren met hun gesprekspartner.

Wij zijn bijzonder enthousiast over de potentiële mogelijkheden van deze technologie maar we vragen ons af wat de verwachtingen zijn van het publiek. Voor welke juridische diensten zouden zij bereid zijn om met een chatbot te interageren ipv met een echte advocaat? Want kostprijs is één aspect, de cliënten moeten natuurlijk ook vertrouwen hebben in de uitkomst.

Daarom hebben zijn we een onderzoek gestart naar de meerwaarde van een echte AI bot op de Belgische en Europese markt.

Klik hier om aan dit onderzoek deel te nemen.

Op basis van deze resultaten zullen we overwegen om over gaan tot het ontwikkelen van een echte AI bot.