Menu

Wanneer je een woning of pand verhuurt, wil je uiteraard een huurder die goed betaalt. Als verhuurder heb je die inkomsten immers vaak zelf nodig om de lening af te betalen of als beleggingsinstrument.

Een huurder die niet, of slecht, betaalt betekent niet enkel een gebrek aan inkomsten, maar vaak nog extra uitgaven om hem te laten betalen. Of, in het slechtste geval, om hem uit het pand te laten zetten. Bovendien moet je daarna opnieuw op zoek naar een nieuwe huurder, wat ook weer geld kost.

Screening kandidaat – huurder

Bescherm jezelf door op voorhand kandidaten goed te controleren. Wij kunnen een aantal grondige checks voor je doen om je huurder door te lichten. Zo weet je dezelfde dag nog of er een risico bestaat dat je nieuwe kandidaat een slechte huurder is.

Wat beschouwen we als een ‘slechte huurder’?

Niet alle situaties en huurders zijn dezelfde. Op basis van onze jarenlange ervaring hebben we vastgesteld dat er eigenlijk drie types slechte huurders zijn:

  1. De toevallige slechte huurder: deze huurder voldoet bij aanvang van het huurcontract aan alle voorwaarden, maar kan door omstandigheden plots niet meer betalen. Vb. door ziekte, een ongeval, persoonlijke problemen, familiale problemen, verlies van werk, enz. Hier kan de betrokken huurder eigenlijk niet veel aan doen. Dit type huurder is dan ook niet, of moeilijk, te voorspellen.
  2. De inherent slechte huurder: dit is iemand die zich de huurprijs eigenlijk niet kan veroorloven. Een algemene richtlijn is dat je maximaal 30% van je inkomsten mag uitgeven aan je woning. Eigenlijk kan je dit type huurder dus zelf ontdekken door op voorhand na te gaan wat de (gezamenlijke) inkomsten zijn van de huurder(s).
  3. De pertinent slechte huurder: deze huurder wil je absoluut niet. Een pertinent slechte huurder betaalt niet en maakt soms misbruik van huisbazen. Meestal hebben deze mensen ook al een verleden van wanbetaling. Ze verhuizen om de haverklap en zijn vaak gekend bij andere schuldeisers. Het is dit type huurder dat we opsporen met onze screening.

Hoe gaan we te werk?

Jij bezorgt ons de gegevens van je kandidaat-huurder (naam, geboortedatum en eventueel het rijksregisternummer.)

We kijken voor je na of je kandidaat veel van adres veranderde in de laatste 10 jaar en of hij/zij gekend is als wanbetaler bij schuldeisers.

In principe krijg je de dag van je aanvraag al een concreet advies van ons, na ontvangst van betaling.

In heel België

De screening van een kandidaat-huurder is mogelijk voor alle onroerende goederen, overal in België. We kunnen de controles doen voor iedereen die ingeschreven is in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister in België.

Prijs

Voor de screening  van een kandidaat – huurder betaal je een forfaitair bedrag van € 55,00 (incl btw). Een kleine prijs voor de kostelijke risico’s die je hiermee kan uitsluiten.

€ 55,00 Meer info over onze prijzen

Vraag je screening kandidaat-huurder aan

Heb je hier nog vragen over of wil je graag je kandidaat-huurder laten screenen?

Geef het ons door