Céline De Pauw, Author at De Groote - De Man
Menu

Mr. Céline De Pauw studeerde in het jaar 2016 af als Master in de rechten aan de Universiteit Gent.

Zij is begonnen aan de balie van Gent sinds oktober 2016.

Jarenlang verdiepte zij zich meer specifiek in het burgerlijk recht. Zo luidde de titel van haar Masterproef “De instaatstelling in civiele zaken – Empirisch onderzoek naar het effect ervan op de doorlooptijden.” Met dit werk verrichtte Mr. De Pauw onderzoek naar de huidige stand van de gerechtelijke achterstand. Gedurende haar opleiding volgde zij grondige en bijzondere studies zoals Personen-en Familierecht, Burgerlijk Procesrecht en Rechten van het kind.

Gepassioneerd door het Personen- en Familierecht, werkte zij ook mee aan een voornaam wetenschappelijk onderzoek in het Familierecht van de Universiteit Gent: “Families in transitie-Transitie in Families”. In dit onderzoek stond ‘trajectbemiddeling’ centraal. Hierdoor streeft Mr. De Pauw steeds naar een minnelijke regeling waarin beide partijen zich kunnen vinden, maar waarbij indien nodig een procedure niet uit de weg wordt gegaan.

Om zich op een stimulerende en uitdagende manier verder te verdiepen in het burgerlijk recht, koos zij voor een enthousiast en professioneel team.

Inzichten en nieuwsberichten door Céline De Pauw