Ellen Moreau, Author at De Groote - De Man
Menu

Reeds in haar jonge jeugdjaren had Mr. Ellen Moreau een bijzonder aanvoelen van het recht in de brede zin van het woord.

Door haar sterk empathisch vermogen heeft zij een uitgesproken sociaal aanvoelen, wat er haar toe heeft bewogen om na het secundair onderwijs de studierichting Maatschappelijke Advisering te volgen aan de Arteveldehogeschool te Gent. Tijdens deze opleiding kon zij haar social skills verder ontwikkelen en verdiepte zij zich in een brede basis van de algemene rechtstakken. Voor haar een ideale cocktail. In het kader van deze studies werkte zij als bemiddelaar bij het project Herstelbemiddeling georganiseerd door de vzw Suggnomè.

Na het aanvatten van de rechtenstudies in 2004, studeerde Mr. Moreau in 2008 af als Licentiate Rechten aan de Universiteit Gent en sloot zij zich aan bij de Gentse Balie.

Tijdens het academiejaar 2016- 2017 volgde zij tevens de opleiding postgraduaat Vermogens- en Successieplanning aan de Business school Vives te Brugge, die zij met onderscheiding afrondde.

De opgebouwde ervaring en verworven skills tijdens mijn studies kan ik ten volle benutten in mijn dagdagelijkse professionele omgeving, waar goede communicatie en kwaliteitsvolle service centraal staan in de relatie advocaat-cliënt. Permanente vorming en persoonlijke ontwikkeling kunnen deze vaardigheden verder aanscherpen, en daar wordt in het kantoor De Groote – De Man ruimte voor gecreëerd.”

Inzichten en nieuwsberichten door Ellen Moreau