Ingrid De Poorter, Author at De Groote - De Man
Menu

Mr. Ingrid De Poorter is managing partner van het kantoor en verantwoordelijk voor het team ondernemingsrecht.

Mr. Ingrid De Poorter is naast advocaat aan de balie te Gent ook doctor in de rechten en Professor aan de UGent. Door haar academische achtergrond alsook de praktijkrelevante ervaring binnen diverse financiële instellingen, is Mr. Ingrid De Poorter gespecialiseerd in het financieel recht en het vennootschapsrecht. Ze is tevens bestuurder bij diverse ondernemingen, waaronder Record Bank NV.

Mr. Ingrid De Poorter behaalde in 2006 haar doctoraat onder het promotorschap van prof. Dr. Eddy Wymeersch. De titel van haar doctoraat luidde: Controle van financiële verslaggeving: revisoraal en overheidstoezicht.

Zij is tevens Professor aan de Universiteit Gent waar ze het vak ‘Juridische en beroepsnormen inzake accountancy en belastingconsultancy’ doceert in de Master in de Fiscaliteit.

Ze is tevens key note speaker op tal van nationale en internationale conferenties omtrent onder meer privacy, bestuursaansprakelijkheid, financieel recht of compliance in het algemeen.

Als ondernemer is Mr. Ingrid De Poorter ervan overtuigd dat je moet durven denken om obstakels, zoals een nieuwe complexe wetgeving, om te vormen tot opportuniteiten. Recht is Mr. Ingrid De Poorter haar passie, maar off the beaten track reizen met haar 3 kinderen nog veel meer. Die reizen helpen haar om pragmatisch en oplossingsgericht te denken en de kansen te grijpen die zich aanbieden.

Mr. De Poorter heeft ook talrijke publicaties op haar naam staan. De belangrijkste of meest recente zijn:

DE GEYTER, I. DE POORTER en E. LEROUX, Delegatie en taakverdeling in het bestuur van de naamloze vennootschap, in de Reeks Bibliotheek Handelsrecht, Gent, Larcier, 2016, 249 p.

DE POORTER, I., “De Belgische audithervorming: nieuwe verplichtingen voor auditcomités, toegang tot het beroep, deontologie en de controleverklaring van de bedrijfsrevisoren verder toegelicht”, TAA, 2016, 4-23.

DE POORTER, I., “Definitie en wettelijk kader risicobeheer”, in Risicobeheer, ICCI, 2015-1, Die Keure, april 2015.

 

Quote: “Entrepreneurs are simply those who understand that there is little difference between obstacle and opportunity and are able to turn both to their advantage.”

(N., Machiavelli)

Inzichten en nieuwsberichten door Ingrid De Poorter