Maren Deracourt, Author at De Groote - De Man
Menu

Mr. Maren Deracourt studeerde in het jaar 2015 cum laude af als Master in de Rechten aan de Universiteit Gent.

Sedert 2015 is zij actief aan de Gentse balie.

Gedurende haar opleiding heeft zij zich voornamelijk toegespitst op het strafrecht en burgerlijk recht, met een bijzondere interesse in het familiaal vermogensrecht, alsook personen- en familierecht.

Tijdens haar Masterjaren heeft zij de masterproef “Communicatie door de rechter buiten de rechtszaal” geschreven. In deze masterproef wordt onderzocht hoe een rechter kan, mag en eventueel zelfs moet communiceren en op welke manier. Daarbij stelde ze zich tot doel haar steentje bij te dragen tot een meer toegankelijke justitie en een aanzet te geven tot een meer open communicatie vanwege justitie naar de buitenwereld toe. Inmiddels werd haar masterproef gepubliceerd op de e-groep van de Vereniging van Persmagistraten (VPM).

Tevens behelst voornoemd werk haar visie omtrent communicatie. Duidelijke, open communicatie en een transparante organisatie. Dit gedachtegoed trekt zij door in haar verstandhouding met het cliënteel.

 

Inzichten en nieuwsberichten door Maren Deracourt