Saul Philippeth, Author at De Groote - De Man
Menu

Een interesse in de specifieke juridische problemen die consumenten, kmo’s en grotere ondernemingen tegenkomen in het handelsverkeer spoorde Mr. Saul Philippeth aan om zijn rechtenstudies aan te vatten aan de UGent.

Hij studeerde in 2014 cum laude af als Master in de Rechten om daarna te starten als advocaat aan de balie te Gent.

Mr. Philippeth vervoegde het kantoor in 2016 waarbij hij zich voornamelijk verder specialiseert in zijn voorkeurmateries:

– Contractenrecht
– Handelsrecht (zowel B2B als B2C)
– Ondernemingsrecht
– Vennootschapsrecht

Hij adviseert in eerste instantie ondernemingen en consumenten om geschillen te voorkomen. Naargelang het geval, in combinatie met de opmaak van contracten die overeenstemmen met de specifieke wensen van de partijen.

Daarnaast staat hij cliënten bij in het oplossen van geschillen voorafgaand aan en tijdens een procedure voor de rechter.

“Naast mijn dagdagelijkse werkzaamheden als advocaat, zet ik me vrijwillig in voor de organisatie van een evenement met een doorgedreven ecologisch en sociaal DNA. Hierbij sta ik o.a. in voor de contractonderhandelingen met bestaande en nieuwe partners. Dit geeft me vanuit een andere positie ervaring met dialogen tussen partijen. Deze vaardigheden pas ik graag toe wanneer ik onderhandelingen ondersteun op professioneel vlak.”

Inzichten en nieuwsberichten door Saul Philippeth