Menu

Steve De Cauwer is Counsel binnen de afdelingen Ondernemingsrecht en Vastgoedrecht.

Mr. Steve De Cauwer studeerde in 2007 met onderscheiding af aan de VUB als licentiaat in de rechten. Voor Steve is recht een absolute passie, met een diepgaande expertise in geschillenbeslechting.

Bij De Groote – De Man behandelt hij dossiers binnen de afdelingen Ondernemingsrecht en Vastgoed.

Steve stond in het verleden al klanten uit verschillende sectoren bij in geschillendossiers binnen ondernemings- en vastgoedrecht. Hij verdedigde met succes o.a. meerdere grote multinationals in aansprakelijkheidsgeschillen. Daarbij bood hij onder meer bijstand in de luchtvaartsector, in dossiers over beslaglegging op vliegtuigen.

Naast zijn werk als advocaat, heeft Steve ook een sterke academische interesse. Sinds 2021 is hij aan de VUB benoemd tot vrijwillig academisch medewerker bij de Vakgroep Privaat- en economisch recht. Steve is onderwijsassistent voor het vak “Bijzondere overeenkomsten” waarbij hij onder meer een gastcollege geeft over “Bouwpromotie en de Wet Breyne”. Daarnaast is hij jurylid voor de beoordeling van de Masterproeven.

Steve publiceert over het contractenrecht.

In zijn vrije tijd brengt Steve graag tijd door met zijn gezin en beoefent hij gevechtssporten (boksen en Braziliaanse jiu-jitsu).

 

Publicaties:

–> R. DE WIT en S. DE CAUWER, Bijzondere overeenkomsten. Leidraad voor studenten, Gompel&Svacina, 2022, 703 p.
–> DE WIT en S. DE CAUWER, “De bouwpromotieovereenkomst, een contract met vele gezichten”, RW 2022-2023, 1403-1422.

–> DE WIT en S. DE CAUWER, Bijzondere overeenkomsten in hoofdlijnen, Antwerpen, Gompel&Svacina, 2023, 836 p.

Webinar:

–> R. DE WIT en S. DE CAUWER, “De bouwpromotieovereenkomst, een contract met vele gezichten. Een analyse aan de hand van 10 pertinente vragen”, Legal News, 19 oktober 2023.”

Inzichten en nieuwsberichten door Steve De Cauwer