Honoraria - De Groote - De Man
Menu

Heel wat mensen maken zich zorgen om de factuur van een advocaat. Maar dat hoeft eigenlijk niet! We zorgen voor transparantie, waardoor niemand voor verrassingen komt te staan. Bij een eerste consultatie worden altijd duidelijke afspraken gemaakt met de cliënt.

Onze vergoeding bestaat uit twee delen:

 1. Kosten
 2. Erelonen

Alle prijzen zijn BTW inbegrepen. Als u een product kiest met een vaste prijs, dan komen er enkel kosten of erelonen bij in de situaties beschreven in elk product apart.

Onkosten

Het kantoor rekent vaste vergoedingen aan voor de onkosten. De dossierkosten zijn eenmalig, de andere worden per stuk of per aantal berekend.

 • Dossierkosten: € 90,75
 • Dactylografie: € 13,31
 • Fax uitgaand: € 0,726
 • Kopijen: € 0,25
 • Kilometers: € 0,726

Gerechtskosten worden steeds aangerekend aan de cliënt zoals deze worden aangerekend aan het kantoor door de Gerechtsdeurwaarder, Notaris, Rechtbank, of derde.

Erelonen

Artikel 446ter van het Gerechtelijk Wetboek stelt dat de advocaat zijn ereloon begroot met de bescheidenheid die van zijn ambt moet worden verwacht.

De Orde van de Vlaamse Balies stelt dat de advocaat zijn honorarium begroot met inachtneming van:

 1. De omvang van de verrichte prestaties,
 2. De belangrijkheid van de zaak,
 3. De specialisatie en de ervaring van de advocaat,
 4. Het bereikte resultaat,
 5. De draagkracht van de cliënt.

In het licht van de voorgaande bepalingen poogt het kantoor ter zake op voorhand concrete en duidelijke afspraken te maken.

Afhankelijk van de aard van de zaak, wordt een vast bedrag afgesproken voor de te leveren prestatie, of wordt er gekozen voor een uurtarief.

Het kantoor hanteert m.i.v. 19.11.2015 een gemiddeld uurtarief van € 157,3 per uur, waarvan volgens de hoger aangehaalde criteria kan worden afgeweken.

Het toegepaste ereloontarief is afhankelijk van de persoon die prestaties levert in een specifiek dossier:

 • Tarief advocaat-vennoten: € 193,60 per uur incl. btw,
 • Tarief associate-partner ondernemingsrecht: € 193,60 per uur incl. btw,,
 • Tarief associate-partner familierecht: € 163,35 per uur incl. btw,
 • Tarief senior-counsel: € 163,35  per uur incl. btw,
 • Tarief advocaten: € 151,25 per uur incl. btw,
 • Tarief advocaten-stagiairs: € 121,00 per uur incl. btw.