Menu

Heel wat mensen maken zich zorgen om de factuur van een advocaat. Maar dat hoeft eigenlijk niet! We zorgen voor transparantie, waardoor niemand voor verrassingen komt te staan. Bij een eerste consultatie worden altijd duidelijke afspraken gemaakt met de cliënt.

Onze vergoeding bestaat uit twee delen:

  1. Erelonen
  2. Kosten

Alle prijzen zijn BTW inbegrepen tenzij anders bepaald. Als u een product kiest met een vaste prijs, dan komen er enkel kosten of erelonen bij in de situaties beschreven in elk product apart.

Erelonen

Afhankelijk van de aard van de zaak en of u een particulier of een onderneming bent, wordt een vast bedrag afgesproken voor de te leveren prestatie, of wordt er gekozen voor een uurtarief.

Het kantoor hanteert m.i.v. 01.01.2023 volgende tarieven:

  • een uurtarief van € 175,00 / uur excl. Btw (€ 211,75 incl. Btw).
  • Voor associate partners bedraagt dit uurtarief € 200,00 /uur excl. Btw (€242,00 incl. Btw).
  • Voor vennoten  bedraagt dit uurtarief € 250,00 / uur excl. Btw (€302,50 incl. Btw).

Onkosten

Er wordt een forfaitaire vergoeding voor administratiekosten aangerekend van 15 % bovenop de aangerekende erelonen. Deze forfaitaire vergoeding omvat alle administratieve kosten welke voor de cliënt worden gemaakt met inbegrip van de verplaatsingskosten in België.

Voor de cliënt gedane  uitgaven (zoals de erelonen van gerechtsdeurwaarders, notarissen,  experten en externe advocaten, verplaatsingskosten buiten België, reis- en cateringkosten, kosten van koerier- en speciale verzendingsdiensten, van opzoekkosten en het binden van documenten, kosten van vertaalbureaus enz.) worden  gefactureerd, meer de eventuele Btw. Deze kosten zijn niet vervat in het forfait van 15 %.

Gerechtskosten worden steeds aangerekend aan de cliënt zoals deze worden aangerekend aan het kantoor door de Gerechtsdeurwaarder, Notaris, Rechtbank, of derde.