Menu

Door de nieuwe Potpourri-wetten, onder drijvende kracht van Minister Koen Geens werd in 2016 een vernieuwde administratieve procedure ingevoerd waarbij ondernemers op 1 maand + 8 dagen een titel kunnen bekomen die gelijk staat met een vonnis.

Dankzij deze nieuwe procedure ‘Invordering van onbetwiste geldschulden’, hoeft een ondernemer dus niet meer naar de rechtbank te gaan om betaling te bekomen van zijn onbetwiste en onbetaalde facturen (enkel tussen bedrijven).

Na 10 maanden blijkt het effect van de nieuwe wet enorm

Unpaid.be is een online platform dat het de ondernemer gemakkelijk maakt om zelf deze wet toe te passen. Zij deden een onderzoek op basis van cijfers van tal van griffies van Rechtbanken van Koophandel in Vlaanderen. Uit dit onderzoek blijkt dat er een daling is van gemiddeld 32% van de instroom van nieuwe zaken voor de Rechtbanken van Koophandel in Vlaanderen (Jan/Feb 2016 vs. Jan/Feb 2017). In sommige arrondissementen is de daling zelf meer dan 70%!

Actief beleid

Dat de daling groter is bij sommige rechtbanken, heeft waarschijnlijk te maken met het beleid van de rechtbank. Daar waar de daling het grootst is, zet de rechtbank de partijen er actief toe aan om in eerste instantie hun facturen in te vorderen op basis van de nieuwe procedure, alvorens effectief een procedure voor de rechtbank op te starten.

Impact voor Justitie en ondernemers

Deze nieuwe wet is duidelijk een schot in de roos. Hierdoor kan Justitie haar middelen beter inzetten op onder meer het wegwerken van de bestaande achterstand. Hopelijk zal dit na verloop van tijd  tot gevolg hebben dat Justitie sneller werkt.

Voor de ondernemer heeft deze nieuwe wet als voordeel dat hij sneller en zonder te veel rompslomp zijn zuur verdiende centen kan recupereren. Door de lage kostprijs van websites zoals unpaid.be wordt het recht ook veel toegankelijker voor bedrijven of zelfstandigen die soms onbetaalde facturen hebben voor kleinere bedragen.