Menu

Een vaderschap betwisten kan verregaande gevolgen hebben voor alle betrokken partijen. Daarom is dit aan zeer strikte voorwaarden onderworpen. Eén van die voorwaarden is dat er geen bezit van staat mag zijn.

Wat is bezit van staat?

Bezit van staat duidt op een hele reeks elementen die wijzen op het feit dat iemand zich gedraagt als ouder van een kind en dat ook de buitenwereld dit zo ziet en aanschouwt. Dit kan bijvoorbeeld zijn: het opvoeden van het kind, het kind draagt de naam,… Als er sprake is van bezit van staat, wordt de vordering om een vaderschap te betwisten, afgewezen. Bezit van staat heeft dus voorrang op DNA.

Wat is het doel van bezit van staat?
Bezit van staat geeft een beveiliging om de rust binnenin families en het belang van de kinderen, die anders plotsklaps hun vaderfiguur zouden verliezen, te beschermen.

Kan jij bij bezit van staat dan nooit vaderschap betwisten?

Wat als je pas na jaren ontdekt dat je eigenlijk niet de vader bent van de kinderen van je partner? Of wat als je als kind ontdekt dat je vader toch je vader niet is?  Kan er dan niets worden gewijzigd aan de situatie?

Toch wel. Het is aan de Rechter in kwestie om dossier per dossier na te gaan of hij meent dat er dient worden afgeweken van het wetsartikel met de voorwaarde van bezit van staat. Iedere rechter heeft aldus de mogelijkheid om de concrete situatie na te gaan en de belangen in die specifieke zaak af te wegen.