Menu

Wat is internationale kind ontvoering?

Internationale kind ontvoering, ook bekend als parentale ontvoering, doet zich voor wanneer een kind door één van de ouders, zonder toestemming van de ouder, naar het buitenland wordt gebracht met de intentie niet meer terug te keren.

Internationale kind ontvoering kan zich enkel voordoen in situaties waarbij beide ouders ouderlijk gezag hebben. Wie ouderlijk gezag heeft kan vastgelegd zijn in een vonnis of een wettelijk erkende overeenkomst tussen de partijen. Zolang er geen regeling is getroffen, hebben in vele landen, waaronder België, beide ouders het gedeelde ouderlijk gezag.

 

Een duidelijke piek tijdens de schoolvakanties.

Tijdens schoolvakanties pieken internationale kind ontvoeringen.

Er zijn twee categorieën:

  • De abrupte ontvoering waarbij een ouder zonder toestemming de kinderen meeneemt. In dit geval wordt het vertrek of de verhuizing naar het buitenland achter de rug van de achterblijvende ouder voorbereid en uitgevoerd. De achterblijvende ouder ontdekt het vertrek pas wanneer de kinderen zich al in het buitenland bevinden.
  • De subtielere variant is veelvoorkomend tijdens de schoolvakantie. In deze situatie, gaat een van de ouders met de kinderen op vakantie naar het buitenland, waar de andere ouder mee heeft ingestemd. Na afloop van de afgesproken vakantie besluit de ouder echter om in het vakantieland te blijven wonen met de kinderen en niet terug te keren naar het land waar de andere, achterblijvende ouder woont.

Wat kan ik doen als ik vrees dat mijn (ex) partner de kinderen wil ontvoeren?

Raadpleeg hier onze vorige blogpost over preventieve maatregelen voor het geval je vreest dat je (ex) partner zonder jouw toestemming met de kinderen naar het buitenland wil vertrekken. Klik hier om de blog te lezen.

 

Mijn kind werd ontvoerd door de andere ouder: wat nu?

Er bestaan internationale wetten en verdragen die de terugkeer van ontvoerde kinderen regelen. DGDM advocaten benut deze juridische instrumenten om ouders te beschermen.

Afhankelijk van jouw situatie streven wij de gepaste oplossing na:

  • De meest effectieve manier om een internationale kinderontvoering op te lossen, is via een onderling akkoord tussen de ouders. DGDM Advocaten is bedreven in het faciliteren van dergelijke onderhandelingen.
  • Als een minnelijk akkoord niet haalbaar is, kan DGDM je assisteren bij het indienen van een verzoek tot terugkeer van het kind. Dit gebeurt op basis van internationale verdragen waar België bij betrokken is. Het belangrijkste voorbeeld is Het Haags Verdrag inzake parentale ontvoering van 1980 (versterkt door de Brussel IIter Verordening – de kern van gerechtelijke samenwerking in familiezaken in de EU). Daarnaast zijn er bilaterale overeenkomsten met landen zoals Marokko en Tunesië.
  • Als je kind ontvoerd is naar, of vastgehouden wordt in een land waarmee België geen internationale overeenkomst heeft, zal DGDM contact opnemen met de FOD Buitenlandse Zaken. In dergelijke gevallen kan een oplossing nog steeds mogelijk zijn via Belgische ambassades en consulaten.

 

Meerwaarde van De Groote-De Man advocaten in deze materie

 Expertise & Ervaring

  • Erkenning door Child Focus Als een van de weinige advocatenkantoren staan wij op de lijst van Child Focus en werken we nauw samen met deze organisatie. Klik hier voor meer info.
    We zijn ervan overtuigd dat ons nauwe contact met Child Focus van essentieel belang is voor het succes van elk dossier.
  • Multidisciplinair Team Internationale kind ontvoering is een ernstig vergrijp met aanzienlijke strafrechtelijke gevolgen. Daders die veroordeeld worden riskeren gevangenisstraffen en boetes. Het team Strafrecht en Familierecht werken nauw samen om u zowel op burgerlijk als strafrechtelijk vlak te adviseren en te ondersteunen.
  • Snelheid van Handelen Begrijpend dat tijd cruciaal is bij internationale kind ontvoeringszaken, handelen wij snel om doeltreffende oplossingen te bieden. Verder waarborgen wij transparante communicatie en zijn wij altijd bereikbaar, zodat u met vertrouwen uw weg kunt vinden in deze complexe kwestie.

Wordt jouw kind door de andere ouder vastgehouden in het buitenland? Wil je proactieve stappen zetten om de rechten van jou en je kinderen te beschermen? Neem vandaag nog contact op met onze advocaten voor deskundig advies en bijstand. Jouw gemoedsrust en de veiligheid van jouw kinderen staan voorop.