Menu

Wat is leegstandsbelasting?

De leegstandsbelasting heeft als doel leegstand en verwaarlozing van gebouwen te bestrijden. Steden en gemeenten maar ook de Vlaamse overheid proberen (tegelijk en parallel) via het heffen van een leegstandsheffing de verkommering van commerciële en residentiële gebouwen te bestrijden.

Iedere stad of gemeente kan een leegstandsreglement opstellen met specifieke regels. De tarieven verschillen, en allerhande lokale verplichtingen en vrijstellingsgronden kunnen van toepassing zijn.

Om dit als eigenaar of belanghebbende op te vangen, is het belangrijk om preventief te werk te gaan en je bewust te zijn van de toepasselijke lokale regels voor jouw gebouwen. Zodra een gebouw is opgenomen in het leegstandsregister, zal de jaarlijkse belasting jaar na jaar oplopen.

Wie betaalt de leegstandbelasting?

Indien je eigenaar, vruchtgebruiker, opstalhouder of erfpachter bent, kan je aangesproken worden als belastingplichtige.

Je zal op de hoogte worden gebracht van de opname van je pand op de inventaris via een administratieve akte. Deze administratieve akte bevat feitelijke vaststellingen van het pand en redenen waarom het pand op de inventaris leegstand en verwaarlozing wordt opgenomen.

Kan je de leegstandbelasting vermijden?

Het is belangrijk om vanaf deze kennisgeving snel te handelen, door bezwaar in te dienen of de juiste vrijstellingsaanvragen te doen.  Ook tegen de jaarlijkse belastingheffing kan bezwaar worden ingediend.

Mensen vergeten dikwijls niet enkel de inventarisatie, maar ook de heffing aan te vechten, of andersom.

Het is bovendien niet altijd duidelijk of je gemeente op een correcte manier haar reglement heeft toegepast en er kunnen betwistingen zijn over de al dan niet toepasselijkheid van bepaalde vrijstellingen en het naleven van andere wettelijke vereisten.

Daarbovenop kan ook de Vlaamse overheid, op basis van de feitelijke vaststellingen die een gemeente doet omtrent leegstand, een belasting heffen.

Eens je pand op een inventaris leegstand of verwaarlozing is opgenomen, is het niet eenvoudig om de cascade aan heffingen een halt toe te roepen.

De experten van DGDM staan jou graag bij in het kader van de gemeentelijke, stedelijke en Vlaamse leegstandsbelasting. Met pasklaar advies bij voorkeur en de juiste procedure als het nodig is.