Menu

Het correct en tijdig aangeven van wie wat erft

U erft uit een nalatenschap? Afhankelijk waar de persoon is komen te overlijden dient een aangifte nalatenschap te gebeuren binnen een wettelijke termijn.

Wij gaan voor u na wie wat erft (dit moet namelijk worden vermeld in de aangifte) en wanneer alles dient worden ingediend. Nadat de aangifte is ondertekend, doen wij het nodige om deze tijdig aangetekend te bezorgen aan de bevoegde instantie.

De prijs is afhankelijk van de omvang van het bruto-actief van de nalatenschap.

Variabele prijs Meer info over onze prijzen

Ik wil hulp bij het opmaken van een aangifte nalatenschap.

Maak een afspraak en wij zorgen voor de aangifte van nalatenschap van hetgeen u erft.

Contacteer ons