Menu

Vertegenwoordiging in rechte

Indien het conflict met uw handelspartner over de uitvoering van de gemaakte contractuele afspraken escaleert en een gerechtelijke procedure onvermijdelijk blijkt, bespreken wij met u de verschillende mogelijkheden waarover u beschikt inclusief de daarmee gepaard gaande risico’s en kosten.

Variabele prijs Meer info over onze prijzen

Advies en/of bijstand nodig in uw commercieel geschil?

Ons kantoor beschikt over een ruime ervaring in nationale en internationale commerciële geschillenbeslechting en dit in een brede waaier van sectoren, gaande van de automobiel- en transportsector, over de voedingssector, de medische sector, tot de financiële en verzekeringssector.

Contacteer ons