Menu

Who is who: verwerkingsverantwoordelijke of verwerker?

Het delen en uitwisselen van persoonsgegevens geldt als een verwerking van data en vereist gepaste acties. De eerste vraag die u zich moet stellen is of u verwerkingsverantwoordelijke bent dan wel verwerker. De GDPR bepaalt namelijk dat u mede verantwoordelijk bent voor de partijen waarmee u persoonsgegevens deelt.

Het is daarom belangrijk dat u weet in welke hoedanigheid uw onderneming handelt. Zo weet u in welke mate u verantwoordelijk bent en welke overeenkomst u moet afsluiten met de derde partij (samenwerkingspartners, leveranciers, leden, consultants, etc.).

Data processing agreement of data sharing agreement?

Zodra u weet of u verantwoordelijke of verwerker bent, moet u de juiste overeenkomst(en) afsluiten. Welke dat zijn, hangt af van het verwerkingsproces.

Verwerkt één van de partijen de persoonsgegevens ten behoeve van de andere?

  • Dan is er sprake van een verwerker en dat vraagt om een zogenaamde verwerkersovereenkomst of “Data Processing Agreement”.
  • De inhoud van zo’n overeenkomst is strikt geregeld door de GDPR.

 

Bepalen beide partijen gezamenlijk de doeleinden en de middelen (het “waarom” en “hoe”) van de verwerking?

  • Dan is er sprake van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.
  • De samenwerking en taakverdeling moeten in een transparante regeling opgenomen worden.
  • De GDPR bepaalt hier niet zozeer de volledige inhoud, maar wel de afspraken die publiekelijk gedeeld moeten worden.

 

Delen partijen persoonsgegevens met elkaar, maar bepaalt ieder naderhand individueel de doeleinden en middelen van de verwerking?

  • Dan blijft iedere partij als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke individueel verantwoordelijk voor zijn aandeel in de verwerking.
  • Hoewel de GDPR in dit geval geen uitdrukkelijke verplichting oplegt voor een overeenkomst, worden bij voorkeur een aantal afspraken gemaakt omtrent de naleving van de GDPR in een zogenaamde “Data Sharing Agreement”.

 

Data Processing Agreement en Data Sharing Agreement: wat moet er in?

Download de handige checklist om zeker te zijn dat je overeenkomst volledig is.

Checklist Data Processing agreement

Checklist Data Sharing agreement

 

Wat kunnen wij betekenen?

Onze experts in Privacy bieden bijstand en advies op maat over overeenkomsten, de rol en hoedanigheid van alle partijen. Zo kunnen wij de juiste contracten onderhandelen, opstellen en reviewen.

In een complexere organisatie of samenwerkingsstructuur brengen wij in kaart welke rol alle partijen hebben. We wijzen u op de mogelijke implicaties en bepalen samen met u een strategie om dit ecosysteem GDPR compliant te maken.

Variabele prijs Meer info over onze prijzen

Zeker zijn van de juiste aanpak voor het delen en verwerken van persoonsdata?

Contacteer onze experts Privacy & IT. Zij helpen u graag verder met concreet en hands-on advies.

Contacteer team Privacy & IT