Menu

Opstellen (onroerende) leasing overeenkomst

Na bespreking met u stellen we de nodige contracten op. We onderzoeken het wettelijk kader en gaan na of u aan alle voorwaarden voldoet. Zo nodig gaan we na of u een erkenning nodig heeft als leasing maatschappij en vragen in dit geval voor u de erkenning aan.

We kunnen eveneens de vertaling van de contracten in verschillende talen voor u verzorgen.

€2500 Meer info over onze prijzen

Prijs op maat?

Wil je een concrete prijsinschatting of meer info nodig?

Contacteer ons.