Menu

Hoe moet ik de sociale inspectie te vriend houden?

 De sociale reglementering is de laatste jaren dan ook erg verstrengd en uitgebreid, en zijn de toepasselijke geldboetes zeer hoog. 

Wij doen al het mogelijke om te vermijden dat u als werkgever zou worden gedagvaard voor inbreuken op de sociale reglementering. Ook wanneer het Openbaar Ministerie is overgegaan tot dagvaarding van uw onderneming voor de correctionele rechtbank stellen wij alles in het werk om de schade voor uw bedrijf zoveel als mogelijk te beperken. 

Variabele prijs Meer info over onze prijzen

Advies of bijstand op maat nodig?

Neem dan contact met ons op en wij leveren uw onderneming aangepaste adviesverlening en/of bijstand.

Contacteer ons