Menu

Huurwaarborg vrij maken na einde huur?

We onderzoeken in eerste instantie of de huurwaarborg wel aan u toekomt. Is dit het geval dan schrijven we de tegenpartij aan. Komt er geen minnelijke regeling dan starten we een procedure voor de Vrederechter.

We trachten bij de begroting van de kosten zo veel mogelijk rekening te houden met de waarde van het geschil. Bij een procedure proberen we het maximum aan gerechtskosten te verhalen op de tegenpartij.

Variabele prijs Meer info over onze prijzen

Meer info nodig?

Wil je meer info of een concrete prijs inschatting voor uw specifiek geval?

Contacteer ons