Menu

Mr. Beau Vanderstraeten is advocaat  ondernemingsrecht.

Beau studeerde in 2021 met onderscheiding af als Master in de Rechten aan de Universiteit Gent.

Tijdens zijn studies focuste hij zich voornamelijk op het algemeen verbintenissenrecht en het ondernemingsrecht. Om meer inzicht te krijgen in de praktische aspecten van het advocatenberoep deed hij een zomerstage bij een Gents advocatenkantoor.

Daarnaast heeft hij ook een bijzondere interesse in het burgerlijk procesrecht. Tijdens zijn studies engageerde Beau zich tevens als lid van de Opleidingscommissie Rechten aan de Universiteit Gent.

Als sluitstuk van zijn studies en gezien zijn bijzondere interesse het advocatenberoep schreef hij een masterproef met als onderwerp “Het beroepsgeheim van de notaris en van de advocaat: een vergelijkend overzicht”, die beloond werd met grote onderscheiding.

In september 2021 vatte Beau zijn stage aan bij DGDM, waar hij zich voornamelijk toelegt op het behandelen van ondernemingsrechtelijke zaken van zeer brede strekking, met een focus op het contractenrecht en M&A.

De samenwerking tussen de verschillende teams binnen het DGDM, de ruime kennisbank en vernieuwende kijk op de advocatuur trekken hem zeer aan.

Inzichten en nieuwsberichten door Beau Vanderstraeten