Menu

Een echtscheiding op zich is reeds een ingrijpend gegeven die verregaande gevolgen kan hebben op de persoon en de goederen van de echtgenoten gezien deze dienen vereffend en verdeeld te worden.

Dit kan leiden tot verhitte discussies en een langdurige procedureslag eerst voor de notaris en nadien voor de rechtbank van eerste aanleg en zelfs voor het Hof Van Beroep.

Wanneer één of beide echtgenoten daarenboven nog aan het hoofd staan van een bloeiende vennootschap rijzen er meestal nog bijkomende nieuwe maatregelen en vragen op, waardoor de echtscheiding en vooral verdeling nog complexer kan worden.

Aandelen bij echtscheiding

Wat gebeurt er bv met de aandelen en welke ex verkrijgt deze?

Velen gaan ervan uit dat de aandelen op naam van één van de echtgenoten hem of haar persoonlijk toebehoren, maar dat is evenwel niet zo.

Zo moet er een onderscheid gemaakt worden tussen de lidmaatschapsrechten en de vermogensrechten.

Lidmaatschapsrechten blijven eigen aan de echtgenoot op wiens naam de aandelen staan en blijven ook eigen na de echtscheiding.

Wie de vermogenswaarde krijgt hangt in grote mate af van het afgesloten huwelijksstelsel.

Voor wie bv geen contract heeft afgesloten en dus gehuwd is onder het wettelijk stelsel, geldt het principe dat alles wat tijdens het huwelijk wordt verkregen, gezamenlijk is.

Wie dus een vennootschap tijdens het huwelijk opricht, moet weten dat de aandelen gemeenschappelijk zijn ongeacht of ze op naam van één van de echtgenoten staan en ongeacht wie er prestaties levert in de vennootschap.

Na de echtscheiding moet er worden overgegaan tot de vereffening-verdeling van de huwgemeenschap en moet dus ook hierin een oplossing gevonden worden voor de aandelen.

Waarde van de aandelen

De waarde van de aandelen zal moeten geraamd worden.

De vereffening-verdeling kan ertoe leiden dat de aandelen uiteindelijk zouden moeten worden verkocht of de handelszaak zelfs zal moeten worden vereffend waarbij bij een aanslepende procedure zelfs een faillissement niet kan worden uitgesloten.

Een snelle oplossing is dan ook cruciaal waarbij de juiste juridische bijstand van groot belang is.

Juridische bijstand nodig? Wij kunnen helpen

Onze specialisten in het familierecht en vennootschapsrecht kunnen u bijstaan in deze materie. Aarzel niet om ons te contacteren als u hierover vragen heeft.

Aandelen bij echtscheiding

Echtscheiding vs. vennootschap