Menu

Na de breuk tussen ouders wordt een verblijfsregeling voor het kind vastgelegd. Ofwel in een onderlinge overeenkomst tussen beide ouders ofwel opgelegd door de rechter in een vonnis.  Deze verblijfsregeling ligt vervolgens wettelijk vast. Er mag dus niet zomaar van worden afgeweken. Ook niet in tijden van corona.

Gescheiden gezin telt als gezin

Er is dan wel een overheidsverbod op samenscholing, maar dit geldt niet in gezinsverband. Volgens Vlaams minister- president Jan Jambon geldt dit ook voor ‘uiteengerukte’ gezinnen.  Kinderen van gescheiden ouders kunnen dus nog steeds volgens de overeengekomen regeling van de ene ouder naar de andere blijven gaan. Dit wordt overigens zelfs aangeraden.

Coronamaatregel: opletten bij overdracht kinderen

Uiteraard is het tijdens de coronacrisis wel belangrijk om de veiligheid van iedereen te bewaken. Bij de overdracht tussen moeder en vader moet er extra aandacht zijn voor de gekende veiligheidsmaatregelen: geen handen geven, niet kussen en zo kort mogelijk contact met minstens 1.5 m afstand.

Uitzondering verblijfsregeling kind: kind of ouder is besmet

Wanneer een van de ouders of de kinderen besmet is met het coronavirus geldt dit als een uitzondering voor de verblijfsregeling. In dat geval is het best om het fysiek contact met de andere ouder stil te leggen.

Afwijken van de verblijfsregeling als je beiden akkoord bent

Ouders kunnen onderling een andere verblijfsregeling voor hun kind overeenkomen tijdens de coronacrisis. Als beide ouders akkoord gaan, kunnen de kinderen tijdelijk op andere tijdstippen bij hun ouders verblijven. Dit kan handig zijn in situaties waarin vader bijvoorbeeld tijdelijk werkloos is en dus veel tijd heeft terwijl moeder spoedarts is en weinig tijd heeft. Als jullie samen een tijdelijk afwijkende verblijfsregeling afspreken kan dat perfect.

Wat als mijn ex afwijkt van de verblijfsregeling zonder mijn akkoord?

Maar wat gebeurt er wanneer de andere ouder, zonder een geval van coronabesmetting, het kind niet meer komt halen of terugbrengt?

Dit zijn de mogelijkheden die je kan ondernemen tijdens de coronacrisis:

OPTIE 1: Stap naar de rechtbank

Wanneer één van de ouders weigert de rechterlijke beslissingen na te leven ivm de verblijfsregeling van de kinderen of het recht op persoonlijk contact, laat de wet toe om de zaak opnieuw voor de familierechtbank te openen. Sterker nog, er staat zelfs in het Burgerlijk Wetboek dat de rechter aan dit soort zaken voorrang geeft.

Dit geldt trouwens niet enkel voor verblijfsregelingen die door de rechter zijn opgelegd. Ook de verblijfsregelingen die ouders onderling overeen gekomen zijn bij een EOT vallen onder deze wet.

Procedure in kortgeding voor dringendste gevallen

Je kan een procedure in kortgeding aanvatten wanneer de situatie zo dringend is dat een onmiddellijke regeling nodig is.

Korte debatten: snelle uitspraak

Je kan de behandeling ook in korte debatten aanvragen. Daarbij doet de rechter niet in een later vonnis, maar meteen op de inleidende zitting  – of op een zitting op een zeer nabije datum – uitspraak.

Dwangsom

Om de vordering extra kracht bij te zetten, kan je aan de rechter vragen om een dwangsom op te leggen voor elke dag dat de verblijfsregeling niet is nagekomen.

Hier zijn wel twee voorwaarden aan verbonden:

  1. Er moet er sprake zijn van “absolute noodzaak”
  2. Er moet bewijs zijn dat je de weigerende ouder daadwerkelijk hebt aangemaand om zijn/haar verplichtingen na te komen en dat die zich heeft verzet.

Opgelet, de rechter is niet verplicht om uiteindelijk ook effectief een dwangsom op te leggen.

Zijn rechtbanken open tijdens coronacrisis?

De meeste rechtbanken bevestigen dat spoedeisende zaken, waaronder ook de verblijfsregeling van de kinderen valt, ook tijdens de coronacrisis op korte termijn doorgaan. Echter kan het bij sommige rechtbanken in Vlaanderen toch enige tijd duren vooraleer een zaak voor de rechter wordt ingeleid, aangezien alle dringende zaken verdeeld moeten worden.

Het is dus tijdens de coronacrisis meer dan ooit van belang om je op voorhand te bevragen over de geschatte duurtijd van de procedure.

OPTIE 2: stap naar de politie

Als je ex zonder akkoord afwijkt van de verblijfsregeling, kan je ook de hulp van de politie inschakelen. In de praktijk stellen we wel vast dat de politie in deze situaties meestal terughoudend optreedt. Dat komt omdat een interventie door de politie niet bepaald in het belang van het kind is. De ouder die het kind weigert af te geven, kan worden uitgenodigd voor een verhoor. Verdere maatregelen zal de politie niet nemen.

OPTIE 3: stap naar de onderzoeksrechter

Een andere optie is dat je een klacht met burgerlijke partijstelling neerlegt bij de onderzoeksrechter. Zomaar afwijken van de verblijfsregeling door je kind achter te houden, is namelijk een misdrijf.

Let wel, om een klacht met burgerlijke partijstelling in te dienen, moet je een borgsom betalen. De reden daarvoor is om te vermijden dat mensen lichtzinnig een gerechtelijk onderzoek laten openen. Het bedrag van deze borgsom is afhankelijk van verschillende factoren.

Een gerechtelijk onderzoek kan soms lang aanslepen. Er is dus geen garantie dat je als ouder je kinderen onmiddellijk terug kan zien. Het biedt wel de mogelijkheid om de niet-nakomende ouder te bestraffen voor het achterhouden van je kinderen. Op die manier kan je alvast een schadevergoeding krijgen. Uiteraard weegt dit allerminst op tegen het feit dat je je kinderen niet ziet.

OPTIE 4: stap naar je advocaat

De meest pragmatische oplossing in tijden van corona is waarschijnlijk om je advocaat in te schakelen. Die zal in eerste instantie de andere ouder contacteren om alsnog tot een oplossing te komen. Een brief van een advocatenkantoor waarin wat druk wordt gezet, kan vaak al effect hebben. Zo vermijd je ook procedures die langer en duurder uitvallen en kan je korter op de bal spelen.

Hulp bij de verblijfsregeling van je kind tijdens de coronacrisis?

Onze advocaten helpen je ook tijdens de coronacrisis met de verblijfsregeling van je kind. Onze experts geven advies bij vragen en begeleiden je bij een overeenkomst of een conflict.

Als je ex-partner de kindregeling niet naleeft, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Boek hier rechtstreeks een call van 30 minuten met een van onze experten