Menu

De maatregelen tegen corona zijn ingrijpend voor heel de samenleving. Op 17 maart kondigde de overheid aan wat er van de burgers in ons land verwacht wordt om de verspreiding van het virus af te remmen.

Concreet moet elke burger zoveel mogelijk binnenshuis blijven en fysieke/sociale contacten maximaal beperken. Horeca- en handelszaken moeten de deuren sluiten en ‘social distancing’ is de nieuwe norm als je toch iemand tegenkomt (een fysieke afstand laten van minstens 1,5 meter).

Maatregelen corona naleven vraagt inspanning

Lastig om na te leven, zeker als je wel ongeveer klaar bent met Netflix en geen gezelschapsspelletjes meer kan zien. Ook wie alleen woont, kan de muren op zich zien afkomen. En wat met jongeren die niet graag stil zitten en hun vrienden missen?  We zagen de afgelopen week al dat niet iedereen het even nauw neemt met de maatregelen van de overheid.

Maar is het verbreken van de maatregelen simpelweg een kwestie van gebrek aan burgerzin?  Of hangen er grotere gevolgen aan vast?

Is het strafbaar om de maatregelen tegen corona te overtreden?

Zeker en vast. De politie controleert of de maatregelen van de overheid worden nageleefd. Zowel mensen als bedrijven die zich niet aan de opgelegde maatregelen houden, plegen een correctioneel misdrijf. Volgens de wet gaat het om het in gevaar brengen van de civiele veiligheid. Je riskeert daarmee effectief een dagvaarding voor de correctionele rechtbank.

Straffen: gevangenis en/of boete

Overtreders kunnen een gevangenisstraf krijgen van minimum 8 dagen tot 3 maanden en/of een geldboete van € 208,00 tot € 4.000,00.

Bedrijven die geen telewerk faciliteren voor werknemers die niet noodzakelijk fysiek moeten aanwezig zijn, riskeren ook een boete en zelfs een sluiting.

Het is dus van het allergrootste belang om de maatregelen wel degelijk ernstig te nemen.

De maatregelen blijven voorlopig van kracht tot 5.4.2020.

Hieronder geven we nog eens een duidelijk overzicht van wat niet meer mag en wat de uitzonderingen zijn.

Maatregelen corona: wat mag wel en niet

Basismaatregel: “blijf in uw kot”

Als basisprincipe geldt dat iedereen verplicht moet thuisblijven. Het is uitdrukkelijk verboden om je op de openbare weg en openbare plaatsen te begeven, behalve wanneer dat noodzakelijk is.

Welke situaties tellen als noodzakelijk om je toch buitenshuis te begeven?

Je mag enkel buitenkomen om een bezoek te brengen aan:

 • de dokter of het ziekenhuis;
 • de apotheker;
 • de supermarkt (inclusief nachtwinkels die wel om 22u moeten sluiten);

Opgelet, bij supermarkten, nachtwinkels en bakkers moet je rekening houden met de volgende beperkingen:

 • maximum 1 klant per 10 m2
 • maximum 30 minuten om te winkelen
 • in de mate van het mogelijke alleen winkelen
 • absoluut verbod op acties of kortingen

Andere redenen voor een noodzakelijke verplaatsing

 • een dierenvoedingswinkel;
 • een krantenwinkel;
 • het tankstation of een leverancier van brandstoffen;
 • de bank;
 • het postkantoor;
 • oudere personen, minderjarigen, personen met een handicap of kwetsbare personen die absoluut bijstand en zorgen nodig hebben;
 • een beroepsmatige afspraak die onoverkomelijk is. Ook woon-werkverkeer valt hieronder.
 • De kapper

Opgelet: kapsalons mogen slechts één klant per keer in het salon laten en dat enkel op afspraak

Thuiswerken

Telewerk moet verplicht mogelijk gemaakt worden door bedrijven. Dit moeten ze doen voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent. Als thuiswerk echt niet mogelijk is, moeten bedrijven het mogelijk maken dat hun personeel een afstand van 1,5 meter tussen elkaar kan behouden.

Handelszaken

Alle niet- essentiële handels- en winkelzaken moeten sluiten.

De uitzondering hierop:

 • hotels (die desgevallend wel hun restaurant moeten sluiten).
 • restaurants die een “take-away” voorzien of maaltijden tot bij de klant thuis komen brengen.

Samenscholingsverbod

Het samenscholingsverbod is ongetwijfeld de moeilijkste maatregel, zoals de voorbije week al bleek. Dit verbod betekent dat het absoluut verboden is om met meerdere mensen samen te komen of je buitenshuis te begeven.

De uitzonderingen hierop:

 • wandelingen of sportactiviteiten in de openlucht kunnen doorgaan. Deze activiteiten moet je echter alleen doen, met het gezin of met één vriend. Dat laatste op voorwaarde dat jullie de regel voor social distancing respecteren;
 • begrafenisceremonies;

Openbare markten en voedselkramen

Openbare markten worden afgelast en alle voedselkramen gesloten. Dit geldt niet voor voedselkramen die voeding voorzien op afgelegen locaties.

Reizen

Alle niet-noodzakelijke reizen vanuit België zijn verboden.

Scholen en crèches

Wat de scholen en de crèches betreft blijven de eerder opgelegde regels onveranderd.

Dat betekent dat:

 • De lessen en activiteiten in het kleuter-, lager- en middelbaar onderwijs zijn geschorst;
 • Er opvang verzekerd blijft. Al wordt met nadruk gevraagd aan thuiswerkende ouders om hun kinderen zelf op te vangen;
 • Hogescholen en universiteiten enkel werken via afstandsonderwijs.

Vragen over een inbreuk van coronamaatregelen?

Raadpleeg onze advocaten Strafrecht voor verdere bijstand en advies.

Contact