Menu

Wat is co-living (samenhuizen)?

Co-living verwijst naar een woonvorm waarbij bewoners enerzijds privéruimtes hebben binnen een gedeelde woning, met anderzijds gemeenschappelijke ruimtes zoals keukens, woonkamers en soms badkamers. Dit concept spreekt vooral jonge professionals en studenten aan die waarde hechten aan gemeenschap en betaalbaarheid. Dit verschilt van cohousing, waarbij wel nog sprake is van afzonderlijke woonentiteiten, met enkel bepaalde delen gemeenschappelijk (tuin, inkom, ..).

Co-living kan zowel als mede-eigenaars, als via (mede)huur.

 

Wat is medehuur?

Medehuur gaat over de juridische situatie waarbij meerdere huurders samen één huurovereenkomst aangaan met de verhuurder. Dit betekent dat ze gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de huur en het onderhoud van de woning.

 

Voordelen voor verhuurders

  • Stabiele inkomsten: door meerdere huurders te hebben, spreidt u het risico van leegstand en zorgt u voor een stabielere inkomstenstroom.
  • Doelgroep uitbreiding: medehuur trekt een breder publiek aan, waardoor u uw vastgoed sneller kunt verhuren.
  • Maatschappelijke bijdrage: u speelt in op de behoefte aan betaalbare woonruimte en draagt bij aan het oplossen van het woningtekort.

Als u overweegt om uw vastgoed aan te bieden voor co-living via medehuur, is het belangrijk om de juridische aspecten goed te regelen. Zorg voor duidelijke afspraken in de huurovereenkomst over zaken als onderhoud, gebruik van gemeenschappelijke ruimtes en de verdeling van kosten.

Door in te spelen op de trend van co-living en medehuur, kunt u als verhuurder niet alleen uw rendement verhogen, maar ook een positieve impact hebben op de woonmarkt.

 

Wij voorzien een solide juridische basis.

Het is essentieel om een duidelijk contract op te stellen dat de rechten en plichten van alle partijen vastlegt. Zonder een solide juridische basis kan het beheren van een co-living via medehuur complex worden.

Bovendien evolueert het wettelijk kader snel. Ook meer en meer gemeentes zetten in op een regelgevende omkadering van innovatieve woonvormen zoals co-living. Het is dus cruciaal om goed op de hoogte te zijn van de lokale wetgeving en regelgeving over co-living en medehuur.

De experts van De Groote – De Man staan u bij om valkuilen te vermijden, te zorgen voor juridisch waterdichte overeenkomsten en uw belangen te verdedigen.