Menu

Potpourri met een geurtje

Aan de fameuze Potpourri II-wetgeving van 5 februari 2016 hangt uiteindelijk toch een geurtje.

Door deze wet was het namelijk onder meer mogelijk om de zwaarste misdrijven te laten voorkomen voor een gewone correctionele rechtbank en niet langer meer voor een Hof van Assisen.

Het volledig afschaffen van het Hof van Assisen zelf was niet mogelijk nu dit in de grondwet is vastgelegd. Daarom had onze inventieve Minister van Justitie via een omweggetje ervoor gezorgd om in de praktijk de volksjury werkloos te maken.

Alle zware misdrijven waarbij de Procureur des Konings op basis van verzachtende omstandigheden niet de levenslange celstraf zou vragen, kunnen sedertdien dus in plaats van voor het Hof van Assisen voor de correctionele rechtbank worden gebracht. In de praktijk wou dit zeggen dat dit gold voor bijna alle zware misdrijven.

David tegen Goliath

Onder andere de Mensenrechtenliga stapte in oktober als David tegen Goliath naar het Grondwettelijk Hof om deze toch wel ingrijpende wetswijziging aan te vechten. Zij vonden dat er rechtsongelijkheid werd gecreëerd op deze manier.

Op 21/12/2017 heeft het Grondwettelijk Hof hen gelijk gegeven en beslist dat deze wetswijziging artikel 150 van de Grondwet schendt en dus niet langer mag worden toegepast.

De burger krijgt dus terug meer inspraak!

Lopende zaken

Maar wat nu met de lopende zaken, zoals bijvoorbeeld de Kasteelmoord?  Zijn deze reeds ingeleide procedures dan nietig?

Neen! Alle lopende zaken zullen nog verder afgewikkeld worden door de gewone correctionele rechtbank.

Reeds uitgesproken vonnissen

En wat met de vonnissen die reeds zijn uitgesproken door de correctionele rechtbank in dergelijke dossiers? Zijn deze dan nietig?

Neen. Alle uitspraken die reeds zijn geveld, de straffen die reeds zijn opgelegd, zullen blijven gelden. Dit werd uitdrukkelijk bevestigd door het Grondwettelijk Hof.

 

Minister van Justitie Koen Geens heeft reeds te kennen gegeven na te denken over een alternatief. Een correctionele kamer met 3 rechters en 4 burgers, zou een mogelijkse oplossing kunnen zijn om zo tegemoet te komen aan de opmerkingen van het Grondwettelijk Hof.