Menu

Sinds 1 september hebben alle rechters een extra zittingsdag waarop ze per voormiddag 4 nieuwe echtscheidingsdossiers behandelen. Per dossier worden 45 minuten voorzien.

Start je dus nu een echtscheiding voor de Gentse Familierechtbank, dan heeft de rechter op de eerste zittingsdag 45 min tijd vrijgemaakt om jouw vragen te bekijken.

Op deze zitting wordt zoveel als mogelijk nagegaan of tot een akkoord kan worden gekomen. Als dit niet lukt en de zaak is dringend, dan gaat de Rechter na of het mogelijk is om al op die zitting een beslissing te nemen (bv. wanneer mag je de kinderen terugzien) en worden die bevestigd in een vonnis. Er wordt op die manier gestreefd naar een (desnoods tijdelijke) oplossing op de zitting zelf.

Wat is het verschil met vroeger?

Voorheen was het zo dat op die eerste zittingsdag de zaak dikwijls werd uitgesteld naar een latere datum omdat de andere partij nog zijn of haar standpunt op papier wou zetten over de dingen die werden gevraagd, zoals bv. het verblijf van de kinderen, wie blijft voorlopig in de gezinswoning wonen, wie betaalt welke leningen verder af, …

Waarom deze nieuwe regeling?

Dikwijls is een echtscheiding een ware vechtscheiding waar ouders tegenstanders zijn in een wedstrijd en waar enkel de kinderen als verliezers uitkomen. Door de vele discussies en het willen bewijzen van hun gelijk, sleepte de procedure veel te lang aan. Dit zorgde voor een grote onrust binnen de gezinnen en vaak ook bij de kinderen.

De filosofie hierachter is dat partijen dan misschien geen echtgenoten of partners meer zijn, ze blijven wel samen ouders van hun kinderen.

Dit strijden wil de Familierechtbank nu anders aanpakken. Men wil inzetten op een consensus-filosofie in plaats van een conflict-filosofie.

 

Voor welke soort zaken is dit?

Alle nieuwe zaken die betrekking hebben op minderjarige én meerderjarige kinderen, ook als het enkel financiële geschillen betreft (dus ook als je enkel onderhoudsgeld wilt vragen voor de minderjarige kinderen of het bestaande onderhoudsgeld wilt wijzigen).

Maar ook alle zaken zonder kinderen waarin tussen de echtgenoten voorlopige maatregelen worden gevraagd, zoals afzonderlijke woonst, verontrustingsverbod, persoonlijke onderhoudsbijdrage, …

De zaken die al aanhangig zijn bij de rechtbank, blijven onder het “oude” systeem verderlopen.

Wat is de rol van de advocaat?

Het is dus van groot belang dat je goed voorbereid bent op die eerste zitting. Verzamel tijdig de juiste/ nodige stukken.

Zo moet op voorhand altijd een laatste aanslagbiljet, dan wel loonfiches worden voorgelegd, zodat de rechter kan onderhandelen ook over dit financiële aspect.

De advocaat heeft ook de verantwoordelijkheid om de zaak op een correcte, serene manier in te leiden. Er wordt verwacht dat ook advocaten er alles aan doen om verdere escalatie van de conflicten te vermijden.

Ook bij DGDM staan we 100% achter deze vernieuwde aanpak.

 

Wenst u meer uitleg hieromtrent of wenst u al een gesprek in te plannen, neem dan met ons op.

Contacteer ons

  • Graag uw telefoonnummer of mobiel nummer zodat we u snel kunnen contacteren indien nodig.