Menu

“Cashless”

Waarover gaat het precies? De verschillende evenementen maakten gebruik van een “cashless” betaalsysteem – CEIOOO genaamd-, waarbij de feestvierders een welbepaald krediet op een betaalkaart konden plaatsen. Deze kaart was verbonden met een app, waarop je via een QR code op de kaart kon inloggen. De eigenaar van de kaart kon op die manier zijn of haar saldo raadplegen, de vorige bestellingen nakijken, het krediet verhogen en zelfs het saldo overzetten naar een kaart van een andere bezoeker.

Niet elke bezoeker heeft echter zijn of haar volledig krediet opgebruikt en daar wringt het schoentje. Althans volgens enkele feestvierders. Sommigen onder hen menen immers dat hun niet opgebruikte saldo dient te worden terugbetaald. Meer nog, er werd zelfs geopperd dat de organisator op deze manier het geld in zijn eigen zakken zou hebben gestoken.

Een organisator van een evenement met een “cashless” systeem is niet verplicht om het saldo dat achteraf nog zou overblijven op de betaalkaarten terug te storten aan de bezoekers. De organisator dient er wel voor te zorgen dat het publiek hiervan op de hoogte is. Degelijke algemene voorwaarden opstellen waarin het betaalsysteem wordt uitgelegd, zijn volgens ons een minimum.

En nu?

Het door Frank Verstraeten gebruikte betaalsysteem en de daarbij verbonden app vermelden duidelijk dat het aangekochte CEIOOO niet wordt terugbetaald maar wel geldig blijft bij een volgend evenement. Dit ondermijnt meteen ook de stelling dat het geld zou verdwijnen bij de organisator zelf. In realiteit blijkt dat het saldo netjes blijft staan op de kaart, weliswaar zonder nut tot het volgende evenement.

Future proof

Het hoeft geen betoog dat in de toekomst meer en meer evenementen gebruik zullen maken van één of ander “cashless” systeem, wat valt aan te moedigen. Om discussies hierover te vermijden doet een organisator er dan ook goed aan om eerst en vooral goed rond te kijken welk systeem best bij het evenement past. Daarnaast zal de organisator ook degelijke gebruiksvoorwaarden moeten uitschrijven, zowel met het oog op het gebruik van de betaalkaart als eventueel het gebruik van een app.

Steven De Grave is teamlead Data, Tech & Entertainment en kan u verder adviseren met de organisatie van uw event, niet alleen op het vlak van het contractuele (zoals algemene voorwaarden en contracten) maar ook voor het gebruik van social media, IP en technologische implementaties. Zodat juridisch alles goed is geregeld.