Menu

We gunnen het iedereen van harte: de liefde van je leven tegenkomen die dan nog eens een ECHTE prins op het witte paard blijkt te zijn. En als kers op de taart: een joekel van een solitair.

Maar wat als je prins na de verloving van zijn paard blijkt te vallen en de verloving afspringt? Moet je die oogverblindende verlovingsring dan teruggeven? Heeft prince charming het recht om zijn dure cadeau terug te vragen?

Gegeven is gegeven?

In de volksmond wordt wel eens gezegd “gegeven is gegeven voor heel uw leven”. Die klassieke uitspraak is gestoeld op het principe, donner et retenir ne vaut : een schenking is in principe onherroepelijk.

Maar op deze regel zijn er (hoe kan het ook anders) enkele uitzonderingen. Eén van deze uitzonderingen is het wetsartikel 1088 B.W.

De wetgever bepaalt dat iedere schenking ten voordele van het huwelijk gedaan, vervalt indien het huwelijk daarop niet volgt.

Met andere woorden : als de verloving afspringt en er dus geen huwelijk volgt, kan de schenking van de verlovingsring worden herroepen. In dit geval zou prins Harry zijn dure verlovingsring kunnen terugvragen, ongeacht wie de beslissing heeft genomen om de verloving te verbreken.

Schenkingen tussen echtgenoten (dus als men na de verloving effectief in het huwelijksbootje stapt) zijn in principe steeds herroepbaar (art. 1096 B.W.), tenzij ze in een huwelijkscontract werden opgenomen.

Heb je nog vragen over trouwen, scheiden, schenken, erven of een juridisch onderbouwde financiële planning? Aarzel niet om ons te contacteren.

Foto: usmagazine.com