Menu

Wat is vermogens- en successieplanning?

Het doorsluizen van vermogens tussen verschillende generaties (op de meest fiscaal gunstige manier) is iets wat je vooraf moet plannen. Op die manier kan je je erfgenamen veilig stellen.

Dat kan perfect zonder je tot illegale praktijken te verlagen, want er is een ruim wettelijke kader voorzien dat verschillende constructies toelaat. Zo kan je bijvoorbeeld gebruik maken van “schenken met voorbehoud van vruchtgebruik”, opstellen van een specifiek testament, het oprichten van een maatschap,…

Niet enkel voor de allerrijksten

Vermogens- en successieplanning (ook wel estate planning genoemd) kent de voorbije jaren een flinke opmars bij een brede laag van de bevolking.

Het toenemend aantal nieuw samengestelde gezinnen heeft hier zeker een impact op gehad, omdat deze samenleveingsvorm heel wat vragen oproept:

  • Wat zijn de gevolgen voor uw (stief)kinderen?
  • Is het aangewezen dat u (opnieuw) huwt?
  • Wat gebeurt er met je woning na je overlijden?

Extra expertise

(Vermogende) Klanten adviseren en bijstaan om hun vermogen op hun maat te beleggen of veilig te stellen, is niet voor iedereen weggelegd. Je moet namelijk  beschikken over een brede waaier aan kennis van ondermeer het huwelijksvermogensrecht, erfrecht, fiscaal recht, maar vaak ook van het vennootschapsrecht.

Daarom heeft Mr. Ellen Moreau tijdens het academiejaar 2016-2017 de opleiding Vermogens- en Successieplanning gevolgd aan de Vives Businessschool te Brugge. Ze heeft deze opleiding met onderscheiding afgerond en zal zich verder in deze materie verdiepen om haar kennis nog meer te verbreden.

Zit je met een vraag? Contacteer haar dan zeker!