Menu

Investeren in een groene toekomst

In de snel veranderende wereld van transport en logistiek speelt duurzaamheid een steeds grotere rol. De overstap naar het zelf opwekken en opslaan, biedt een veelbelovende oplossing voor transportbedrijven die willen investeren in een groene toekomst. Voor velen is dat een noodzaak, omdat hun klanten een groen label wensen van hun leveranciers om zelf te kunnen voldoen aan eigen SDG/ESG-goals en rapportering.

 

Uitdagingen bij het (zelf) opwekken van energie

Een van de grootste uitdagingen bij deze transitie is het opwekken van voldoende energie voor het bedrijfsgebouw en (vracht)wagenpark. Hoewel zonnepanelen een populaire keuze zijn, blijkt de opwekcapaciteit op de bedrijfssite vaak onvoldoende, vooral voor grotere wagenparken. De beperkte opwekcapaciteit samen met een beperkte opslagcapaciteit betekent dat bedrijven niet altijd de opgewekte energie efficiënt kunnen gebruiken. Vaak zijn bedrijven ook geen eigenaar van hun bedrijfssite, zodat duidelijke afspraken nodig zijn met verhuurders.

Tenslotte speelt de capaciteit van het elektriciteitsnet een cruciale rol. Voor kleine vloten is dit vaak geen probleem, maar bij een grotere vloot kan de laadvraag aanzienlijk stijgen. Dit vereist zware aansluitingen en infrastructuurupgrades, zoals zwaardere hoogspanningscabines en transformatoren, wat op zijn beurt aanzienlijke investeringen vraagt. Helaas kampen bedrijven zoals Fluvius momenteel ook met lange wachttijden voor dergelijke aanpassingen.

 

Milieuvriendelijk en winstgenererend

In elk geval: logistieke en transportbedrijven ontdekken maar beter dat zonne-energie en andere hernieuwbare bronnen niet alleen milieuvriendelijk zijn, maar ook economische voordelen kunnen bieden. Er is een aantrekkelijk businessmodel te vinden in het zelf opwekken, opslaan en injecteren van energie. Door energie op te wekken en op het juiste moment te gebruiken of terug te verkopen aan het net, kunnen bedrijven winst genereren. Bedrijven kunnen dus niet alleen hun ecologische voetafdruk verkleinen maar ook hun operationele kosten optimaliseren.

Transportbedrijven moeten vandaag dan ook meer kennis opdoen over de energiesector. Dit betekent niet alleen investeren in technologie, maar ook in expertise. Allereerst moeten bedrijven beslissen of ze deze activiteiten zelf willen beheren of uitbesteden aan gespecialiseerde partijen. Sommigen kiezen ervoor om deze controle in eigen handen te houden, wat hen meer autonomie biedt. Echter, deze aanpak vereist aanzienlijke investeringen in zowel kennis als infrastructuur. Anderen gaan samenwerkingen aan met bedrijven die deze kennis al in huis hebben.

 

 

De ideale partner voor alle onderhandelingen en overeenkomsten

In elk van deze gevallen is De Groote – De Man hier de ideale partner. Zo biedt DGDM de nodige juridische ondersteuning: we hebben al meerdere van onze cliënten bijgestaan om dergelijke projecten in goede banen te leiden. Het gaat daarbij vaak om:

  • het voeren van onderhandelingen en overeenkomsten met de eigenaar of verhuurder van de bedrijfssite (die al dan niet mee investeert);
  • het maken van afspraken met de energie-partner;
  • het verlenen van advies omtrent uiteenlopende fiscale vraagstukken gelinkt aan het opwekken, opslaan en injecteren van elektriciteit (bv. te denken aan het zogenaamde plafond op marktinkomsten van elektriciteitsproducenten);
  • het opstellen van overeenkomsten omtrent een minimumafname gedurende een bepaalde duur, energieleveringsovereenkomsten of overeenkomsten over het gebruik van de laadpalen …

 

Duurzame en winstgevendere toekomst

De toekomst van de transportsector en de logistieke sector ligt in het balanceren van energie-efficiëntie en duurzaamheid. De overgang naar het zelf  opwekken en opslaan van stroom is niet zonder uitdagingen, maar biedt een veelbelovende weg naar een duurzamere en winstgevendere toekomst. DGDM staat haar cliënten daar graag in bij.

Voor vragen of een afspraak, neem contact op met onze expert Kris Du Bois.