Menu

Lou haalde eerst een diploma politieke wetenschappen aan de Universiteit Gent alvorens zijn rechtenstudies aan te vatten. Tijdens zijn derde jaar ging hij op uitwisseling naar Macquarie University in Sydney, Australië om zich te verdiepen in politieke filosofie en de Australische nationale politiek.

Na zijn studies als politiek wetenschapper schakelde Lou naar een master rechten aan de Ugent. Tijdens zijn master spendeerde Lou 5 maanden in Rome voor een erasmus aan Università degli Studi Roma Tre. Hier verdiepte hij zich in internationale handelscontracten en recht en literatuur.

Tijdens zijn master rechten kwam Lou met allerlei rechtstakken in contact. Hij specialiseerde zich evenwel in Europees recht en mensenrechten. Lou schreef zijn thesis over de interactie tussen de Inter-american Commission on Human Rights en de Verenigde Staten met betrekking tot doodstrafzaken.
Hij koos voor de advocatuur wegens de erg praktische en probleemoplossende insteek. Hij vindt het fijn om eindelijk recht in de praktijk omgezet te zien aangezien de opleiding heel theoretisch was.

De keuze voor DGDM viel vanwege de steevaste keuze voor recht door zee. Een duidelijk plan en visie voor onze cliënten is hetgeen waar zowel Lou als DGDM naar streven. Hij is dan ook blij om het enthousiaste en levendige team ondernemingsrecht te vervoegen.

Buiten het werk engageert Lou zich in Grid vzw. Dit geeft hem de kans veel bezig te zijn met muziek. Bovendien zetelt hij in de raad van bestuur.