Menu

Regeling tot 2022: slechts één ouder heeft recht op de vermindering

Tot vorig jaar kon slechts één ouder van deze vermindering op de onroerende voorheffing genieten als de kinderen op 1 januari van dat aanslagjaar gedomicilieerd waren op het adres van de woning waar de onroerende voorheffing betrekking op had. Deze regel gold zelfs wanneer de kinderen na een relatiebreuk of echtscheiding evenveel tijd bij elke ouder verbleven (bv. in een week/week-regeling). Het domicilieadres van de kinderen was dus bepalend voor het krijgen van deze korting.

Men voelt al aan dat dit niet als eerlijk werd ervaren door de andere ouder (bij wie het kind vaak evenveel tijd verbleef) en dat dit eigenlijk neerkwam op ‘fiscale discriminatie’. Het Grondwettelijk Hof oordeelde vorig jaar dat dezer regel ‘onrechtvaardig en discriminerend’ is, waardoor de wetgeving aangepast diende te worden.

Nieuw in 2023: de vermindering kan proportioneel verdeeld worden

Sinds 1 januari 2023 is het zo dat gescheiden ouders kunnen vragen om dit voordeel te verdelen, onafhankelijk van de verblijfsregeling van de kinderen (bv. week/week, 9/5, een weekend om de veertien dagen,…). Let wel: beide ouders moeten in het Vlaams Gewest wonen.

Het voordeel wordt dan “proportioneel” verdeeld, hetgeen betekent dat hoeveel de korting van elke ouder bedraagt, afhankelijk is van het verblijf van de kinderen bij die ouder.

Voorbeeld: wanneer een kind dus in een week/week-regeling verblijft, wordt de korting bijgevolg bij helften verdeeld. De korting is dus afhankelijk van de verblijfsregeling, die in elke situatie anders is. U dient dus het percentage dat uw kind bij u verblijft op jaarbasis te berekenen.

Elke ouder moet vervolgens het percentage invullen dat de kinderen bij hem/haar verblijven.

Wat doet de advocaat?

Wij kunnen u bijstaan met de opmaak van het akkoord over de verblijfsregeling van uw kinderen, dat u zal moeten voegen als bewijsstuk bij de aanvraag van de vermindering.

Kan u niet tot een akkoord komen over de verblijfsregeling? Wij staan u bij in de onderhandelingen met uw ex-partner/echtgenoot en in een volgende fase voor de rechtbank, zodat een uiteindelijk vonnis of arrest kan worden bekomen.

 

De voorwaarden voor het verkrijgen van de vermindering

U hebt recht op een vermindering van onroerende voorheffing voor uw woning als er

  • minstens twee kinderen
  • op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn binnen hetzelfde gezin
  • op 1 januari van het aanslagjaar
  • die recht hebben op gezinsbijslag of groeipakket (nieuwe naam kinderbijslag). Dit eindigt in principe ten laatste in de maand waarin het kind 25 jaar wordt.

 

Ter illustratie: Sofie en Bram hebben samen twee kinderen en beslissen uit elkaar te gaan. Stel dat de twee kinderen gedomicilieerd worden bij Sofie, dan is er recht op vermindering (nl. minstens twee kinderen en domicilie op hetzelfde adres). Deze vermindering kan tussen Sofie en Bram verdeeld worden als zij dit aangevraagd hebben. Hoe de korting verdeeld wordt, hangt af van de verblijfsregeling van de kinderen (hoeveel procent ze bij elke ouder verblijven).

Opgelet: wanneer één kind bij Sofie gedomicilieerd blijft en het andere kind bij Bram, is er geen recht op vermindering voor geen van beide kinderen.

 

Het domicilieadres van de kinderen is dus nog steeds belangrijk voor het verkrijgen van de vermindering.

De voorwaarde dat minstens twee kinderen op hetzelfde adres gedomicilieerd moeten zijn, wordt beoordeeld op 1 januari van het jaar. Het wijzigen van domicilieadres voor kinderen doorheen het jaar, heeft dus geen invloed op de vermindering voor dat jaar.

 

Wat met kinderen van een nieuwe partner?

De kinderen van uw nieuwe partner tellen ook mee om de vermindering te kunnen verkrijgen.

Ter illustratie: stel dat Sofie alleenstaand blijft, maar dat Bram een nieuwe partner ontmoet en hiermee gaat samenwonen. De nieuwe partner heeft zelf drie kinderen. Wanneer één kind van Sofie en Bram bij Sofie gedomicilieerd wordt en het andere kind bij Bram, had normaal geen enkele ouder recht op de vermindering. In de situatie van een nieuw samengesteld gezin, is de situatie anders.

Voor het kind dat bij Sofie gedomicilieerd staat, is er geen recht op vermindering omdat de voorwaarde van minstens twee kinderen op hetzelfde domicilieadres niet vervuld is. In het nieuw samengesteld gezin van Bram zijn er intussen vier kinderen gedomicilieerd, waardoor er voor deze kinderen wél recht is op de vermindering. De vermindering die er zal zijn voor het kind van Sofie en Bram kan wel tussen hen verdeeld worden. De vermindering voor de drie kinderen van de nieuwe partner van Bram kan vervolgens verdeeld worden tussen de nieuwe partner en haar voormalige partner (vader van de kinderen).

 

Expliciete aanvraag via website voor 31/03

Opgelet: vergeet de korting niet aan te vragen.

De verdeling van de vermindering tussen gescheiden ouders wordt nooit automatisch toegekend. Dit komt omdat de Vlaamse belastingdienst niet kan weten welke verblijfsregeling er geldt voor de kinderen.

Ten laatste op 31 maart van het aanslagjaar moet u de vermindering aanvragen via de website van de Vlaamse overheid: www.vlaanderen.be/onroerende-voorheffing. Hier vindt u een formulier dat ingevuld moet worden en waarbij u een bewijsstuk voegt van de verblijfsregeling. Deze verblijfsregeling kan vastgelegd zijn in een vonnis/arrest, of in een akkoord opgemaakt tussen de ouders en door hen ondertekend.

 

Moet ik de verdeling van de mindering elk jaar aanvragen?

Goed nieuws: elk jaar vermindering aanvragen is niet nodig.

Eens de vermindering is aangevraagd, moet u zich hier niets meer van aantrekken. De vermindering blijft doorlopen zolang aan de voorwaarden van hierboven voldaan is.

Wanneer moet men de aanvraag wel vernieuwen?

  • Wanneer de verblijfsregeling van de kinderen wijzigt;
  • Wanneer het aantal groeipakket-gerechtigde kinderen wijzigt;
  • Een ouder verhuist;
  • Een kind verhuist.

Wat als je een huis huurt?

Interessant: de vermindering geldt ook voor huurders. U kan de korting aanvragen door op het aanvraagformulier de gegevens van de verhuurder in te vullen.

De vermindering wordt dan toegekend aan de verhuurder. Die moet deze dan met de huurprijs verrekenen.

 

Hoeveel bedraagt de korting?

Voor 2023 liep het bedrag van de vermindering op naarmate je meer kinderen had. Vanaf 1 januari 2023 hanteert men een forfait van 8,00 euro per kind. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met opcentiemen. Deze verschillen per gemeente. Wanneer de onroerende taksen in je gemeente vrij hoog liggen, dan ligt de korting hoger. Zijn de onroerende taksen vrij laag, dan zal de vermindering vanzelfsprekend ook lager zijn.

Ter illustratie: Sofie blijft wonen in de gemeente waar de opcentiemen op de onroerende voorheffing 900 bedragen. Bram verhuist naar een andere gemeente, waar de opcentiemen 1000 bedragen. Sofie zal dan minder onroerende belastingen moeten betalen dan Bram, maar door de gewijzigde regelgeving omtrent de korting, zal Sofie minder korting krijgen dan Bram.

 

Met deze aanpassing komt de regelgeving weer een beetje meer tegemoet aan de familiale realiteit van vandaag de dag. Er zijn nu eenmaal meer en meer nieuw samengestelde gezinnen, waardoor ook de fiscale regelgeving niet anders kan dan volgen.

 

Link naar formulieren: Formulieren onroerende voorheffing | Vlaanderen.be