Menu

 

Hoe voelt het voor jou om een rolmodel te zijn?

Als ik anderen kan inspireren om zelf hun talenten ten volle in te zetten om te helpen hun doelen te bereiken, ben ik graag een rolmodel. Mensen stimuleren en enthousiasmeren geeft me veel energie.

 

Is het relevant in je werk dat je een vrouw bent?

In de verschillende functies die ik uitoefen, heb ik me eerlijk gezegd nooit de vraag gesteld naar de relevantie ervan om vrouw te zijn. Talenten zijn cruciaal om eender welke job uit te oefenen. Gender of andere discriminerende factoren lijken me geen rol te spelen hierbij.

 

Zijn er in de advocatuur veel vrouwen in een managing functie?

Voor zover ik weet, is dit zeer beperkt. Advocatuur is de laatste decennia vervrouwelijkt, maar deze tendens heeft zich (nog) niet doorgezet naar de management functies binnen de advocatuur of evenmin als partner. In de praktijk zijn de mogelijkheden voor vrouwen om door te stoten naar de topfuncties binnen advocatenkantoren beperkt en zelfs tegengewerkt. Dit is een onderschat probleem in de sector, de beperkte initiatieven ten spijt.

 

Wat betekent ‘Managing Partner’ zijn voor jou?

Bij DGDM werken we met zelfsturende teams. Meer verantwoordelijkheid voor de medewerkers en minder sturend vanuit de leiding. Werkplezier en autonomie leiden tot hogere productiviteit en meer initiatief voor nieuwe oplossingen. Als Managing Partner zie ik mijn rol om het overzicht te houden over het reilen en zeilen binnen onze organisatie en vooral er op toe te zien dat er wordt vastgehouden aan de koers die is uitgezet als onderneming.

 

Wat zou volgens jou het gevolg zijn van meer diversiteit in managing functies of in een ‘board’?

Als organisatie ben je afhankelijk van getalenteerde medewerkers. Een mix van medewerkers, man/vrouw, achtergrond, cultuur, leeftijd, interesses, hobby’s, … brengt verschillende soorten kennis, ervaring en manieren van denken met zich mee. Met een divers team spring je sneller in op nieuwe ontwikkelingen in de markt. Het is dan ook maar evident dat zich dat vertaalt in de management functies of in een raad van bestuur. Een diverse mix is ook op dat niveau fundamenteel voor het belang van de onderneming op korte en lange termijn.

 

Volgens de ‘Rotterdam School of Management’(RSM) zouden succesvollere vrouwen zelfontwikkeling centraal stellen. Deel je die mening?

Zelfontwikkeling, soms heb ik het gevoel dat vrouwen hierin gemiddeld meer investeren dan hun mannelijke collega’s. Dit komt wellicht door een – onterecht – gebrek aan zelfvertrouwen, vertrouwen in eigen competenties. Zelfontwikkeling kan helpen inzicht te verwerven in eigen identiteit, waarden, sterke en zwakke kanten, interesses en ambities en op basis hiervan acties ondernemen om zo nodig competenties verder te ontwikkelen. Een doel hebben in je leven is belangrijk om te weten hoe je dat doel kan bereiken en welke talenten je hiervoor kan gebruiken en eventueel verder ontwikkelen. Ik geloof inderdaad dat zelfontwikkeling ‘key’ is in succesvol zijn, of je nu man of vrouw bent.

 

Volgens het RSM zou een topvrouw tijdens haar carrière verschuiven van een focus op haarzelf naar een coachend leiderschap met de focus op het team. Wat denk jij hiervan?

Zoals gezegd, is ‘human capital’ een belangrijke asset in elke onderneming. Het functioneren van de medewerkers stuwt ondernemingen in hun resultaten zowel op korte als lange termijn. Zeker in een onderneming zoals DGDM, waarin we werken met zelfsturende teams en veel verantwoordelijkheid bij de medewerkers leggen, is het coachen – het helpen van de medewerkers om hun doelen te verwezenlijken en zich zelf helpen verder te ontwikkelen – cruciaal om een sterk en performant team te vormen, doelstellingen te bereiken en zo de onderneming doen groeien.

 

Vandaag is naast ‘internationale vrouwendag’ ook een dag in het teken van ‘vrouwelijk ondernemerschap’. Wat is volgens jou de sterkte van vrouwelijk ondernemen?

Vrouwelijke ondernemers zijn in de minderheid, maar zit de laatste tijd meer en meer in de lift. Het is belangrijk ook vrouwen en meisjes van jongs af aan te stimuleren om te ondernemen. Vrouwelijke ondernemers onderscheiden zich volgens mij niet van mannelijke ondernemers. Het is niet het gender dat het succes bepaalt. De sterkte van vrouwelijke ondernemers is wel dat ze in de minderheid zijn en makkelijker ‘out of the pack’ stijgen en zich kunnen profileren, wat de onderneming alleen maar ten goede kan komen.

 

Wat is je tip aan toekomstige topvrouwen?

Vertrouw in jezelf en laat je vooral omringen door mensen die in je geloven en jou doen groeien.

 

Mr. Kris Du Bois, Mr. Ingrid De Poorter en Mr. Jeroen De Man, de 3 vennoten van DGDM.