Menu

Buffalo, Buffalo, auw auw Gent!

Challenger van dienst was de Gentse spits Ilombo Mboyo. Half januari bracht Mboyo nog een nachtje door in de cel na huiselijk geweld. KAA Gent besliste om de spits toch aan boord te houden, aangezien de club vreesde om in een juridisch steekspel terecht te komen. Het ging immers om privéfeiten en Mboyo was (nog) niet veroordeeld. KAA Gent zette de speler wel op non actief en meldde ook dat bij een volgend incident de speler alsnog zou worden uitgesloten.

Een nieuw incident liet niet lang op zich wachten. De afgelopen dagen werd Mboyo genoemd in een matchfixingverhaal en dit was voor la Gantoise duidelijk de druppel te veel. Mboyo is sinds 18 februari 2022 per onmiddellijk Buffalo af.

Maar hoefde KAA Gent wel te wachten tot dit nieuwe incident om de samenwerking met haar speler met onmiddellijke ingang te stoppen? Zeker niet, hoewel enige nuancering zich opdringt.

 

Privéfeiten in arbeidsovereenkomst

De arbeidsrelatie van Belgische profvoetballers wordt geregeld door de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars. Doorgaans zijn voor profsporters wel dezelfde principes zoals bij de klassieke arbeidsovereenkomsten van toepassing.

De algemene tendens in de rechtspraak luidt dat handelingen gesteld in het privéleven en die in principe vreemd zijn aan de arbeidsverhouding, geen dringende reden uitmaken, tenzij deze handelingen rechtstreeks of onrechtstreeks spanningen met de werkgever met zich brengen en het verderzetten van de arbeidsrelatie onmogelijk maken. Wie het met andere woorden in zijn privéleven zo bont maakt dat ook de reputatie van de werkgever besmeurd raakt, kan wel degelijk omwille van een dringende reden worden ontslagen.

 

De vierde macht: sponsors en media

In het geval van topsporters in het algemeen en profvoetballers in het bijzonder mag daarbij het belang van de sponsors en de kracht van de media niet uit het oog worden verloren. Elke misstap van de sporter zal immers dermate gemediatiseerd worden waardoor ook de faam van de clubsponsor in een slecht daglicht komt te staan. Het hoeft geen betoog dat in dat geval wel degelijk spanningen met de werkgever zullen ontstaan die mogelijks elke verdere professionele samenwerking tussen partijen onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt.

Besluiten wij hiermee dat KAA Gent een foute beslissing heeft gemaakt door Mboyo op de payroll te houden? Zeker niet. Een Buffalo gaat zelden over één nacht ijs, en maar goed ook. Elke situatie dient immers individueel te worden onderzocht.

En zoals het een goed opperhoofd betaamt, is de wijze raad van een ervaren sjamaan nooit overbodig. Ook advies nodig in de samenwerking met sporters, werknemers enz.? Onze experten staan paraat.