Menu

Waarom is er schade aan je woning door droogte?

De gekende klimaatverandering zorgt voor extremere weersomstandigheden. Je hebt ongetwijfeld al  gemerkt dat we vaker te maken krijgen met hevige stort- en onweersbuien waardoor er te veel water op een te korte periode valt. Zowel de regionale als de federale overheden zetten stevig in op de aanpak van dit probleem. Anderzijds zien we steeds meer en langere droogteperiodes. Het grondwaterpeil krijgt nauwelijks de tijd om zich te herstellen. De aanpak van het tweede fenomeen staat nog in zijn kinderschoenen. Toch zijn de gevolgen voor bedrijven en particulieren niet te onderschatten.

 

Scheuren en barsten

Scheurt jouw woning ook letterlijk uiteen door de aanhoudende droogte? Die zorgt er immers voor dat de gronden zakken, waardoor de fundamenten van je woning onder druk komen te staan. Je huis zakt weg, krijgt scheuren en barsten, deuren en ramen gaan knellen en er kan zelfs instortingsgevaar ontstaan. Het herstellen van deze schade loopt snel op. Soms kan je rekenen op kosten van meer dan 100.000 euro. De verwachting is dat dit soort droogte en de daarmee gepaard gaande schade aan woningen in de toekomst alsmaar vaker zal voorkomen.

 

Droogte als natuurramp gedekt in de brandverzekering?

In je brandverzekering is een dekking voorzien voor natuurrampen die in de wet omschreven staan. Het standpunt van de verzekeraars is echter dat de uitzonderlijke droogte van de laatste jaren niet onder de wettelijke definitie van een natuurramp valt. Droogte is een geleidelijk proces en zou daardoor niet onder de noemer ‘natuurramp’ vallen, enkel een plotse gebeurtenis zou in aanmerking komen.

Hoewel eind vorig jaar door de ondernemingsrechtbank werd beslist dat hier wel sprake is van een natuurramp, heeft de verzekeraar hoger beroep ingesteld. Als de overheid samen met de verzekeringssector geen oplossing vindt, dan dreigt het scenario waarin de brandverzekering de slachtoffers van de droogte in een juridisch moeras trekt.

 

Ben je zelf getroffen door de aanhoudende droogte en vertoont je woning barsten of scheuren? Onze experten behartigen graag jouw belangen zodat de schade aan je woning vergoed wordt.