Menu

Het is massaal te lezen in de pers: Het coronavirus zet de wereldwijde economie zwaar onder druk. Nu het virus ook Belgie bereikt heeft roepen 100en bedrijven tijdelijke werkloosheid in. 

Wat is tijdelijke werkloosheid?

Onder bepaalde voorwaarden en voor specifieke redenen kan u als werkgever de arbeidsovereenkomst met één of meerdere van uw werknemers tijdelijk onderbreken voor economische redenen (economische werkloosheid), bij slecht weer of technische storingen, bij overmacht, bij bedrijfssluiting tijdens jaarlijkse vakantie enz.

Wilt u beroep doen op tijdelijke werkloosheid door het coronavirus?

Ondervindt uw bedrijf hinder door het Coronavirus zal u vooral beroep kunnen doen op de economische werkloosheid of de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Lees meer over beide vormen hieronder.

Economische werkloosheid

Als uw onderneming door het Coronavirus te kampen heeft met een gebrek aan werk waardoor het bestaande arbeidsritme tijdelijk niet kan worden gehandhaafd, kan u economische werkloosheid overwegen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u producten uit een zwaar getroffen land verkoopt of plots minder klanten over de vloer ziet komen.

Vereisten om economische werkloosheid in te roepen

Wilt u tijdelijke werkloosheid om economische redenen invoeren, dan moet u zowel ten opzichte van de werknemers als ten opzichte van de RVA welbepaalde formaliteiten naleven. Tegenover de RVA moet u vooraf melden dat u tijdelijke werkloosheid om economische redenen zal invoeren, samen met de economische redenen die de tijdelijke werkloosheid rechtvaardigen.

Ook de ondernemingsraad (of de vakbondsafvaardiging) en de werknemers zal u voorafgaand op de hoogte brengen van uw intentie.
Zodra de tijdelijke werkloosheid effectief aanvangt, moet u aan de betrokken werknemers nog specifieke formulieren overhandigen die u kan bekomen bij de RVA.

Uitkering bij economische werkloosheid

Zodra aan alle voorwaarden is voldaan en de betrokken werknemers o.m. een bepaald aantal arbeidsdagen kunnen bewijzen tijdens een referteperiode onmiddellijk voorafgaand aan de uitkeringsaanvraag voor werkloosheidsuitkeringen, zullen zij recht hebben op een werkloosheidsuitkering.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

‘Overmacht’ veronderstelt een plotse, onvoorzienbare gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van de partijen die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk volledig onmogelijk maakt. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is enkel mogelijk wanneer de werknemers onmogelijk kunnen werken, bijvoorbeeld wanneer de verwerking van uw product volledig afhangt van grondstoffen uit een regio die onder quarantaine staat. Let wel: het is niet voldoende dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst met uw werknemers enkel bemoeilijkt wordt of duurder uitvalt!

Vereisten om werkloosheid wegens overmacht in te roepen

Wilt u uw werknemers tijdelijk werkloos stellen wegens overmacht, moetu de RVA in kennis te stellen van de overmacht, samen met :

  • de datum waarop de gebeurtenis zich heeft voorgedaan;
  • een uiteenzetting van de gebeurtenis die de overmacht uitmaakt;
  • de voorziene werkloosheidsduur (maximum 3 maanden). Indien de werkloosheid langer aanhoudt, kan een nieuwe mededeling verzonden worden;
  • de identiteit van de betrokken werknemers.

Ook in dit geval van werkloosheid moet u aan de betrokken werknemers een specifiek formulier te overhandigen.

Meer info hierover op de website van RVA.

Werkloosheidsuitkering bij overmacht

Voor werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht geldt wel een vrijstelling van wachttijd. Dit betekent dat zij onmiddellijk uitkeringen kunnen genieten, zonder dat zij eerst het bewijs van een aantal arbeids- of gelijkgestelde dagen moeten leveren.

Meer weten over tijdelijke werkloosheid door coronavirus?

Overweegt u één of andere vorm van tijdelijke werkloosheid in uw onderneming? Wenst u de concrete stappen te kennen?
Onze experts gaan samen met u na wat mogelijk is en overlopen elke fase van een aanvraag.

Stel je vraag via ons contactformulier

Of boek hier uw gratis telefonische consultatie (30 min) met onze expert.

Calendly.initBadgeWidget({ url: ‘https://calendly.com/steven-degrave/telefonische-consultatie-gratis’, text: ‘Boek rechtstreeks een gratis call (30 min. ) met onze expert’, color: ‘#285ff0’, textColor: ‘#ffffff’, branding: true });