Menu

Heel veel steden en gemeenten nemen in hun politiereglement een aantal bepalingen op in verband met de veiligheid van de openbare weg.

Zo bestaat meestal een verplichting voor bewoners om de stoep voor hun woning sneeuw- en/of ijsvrij te maken.

In het politiereglement van de stad Gent klinkt dit als volgt:

“De gebruiker van een onroerend goed of de eigenaar van een ongebruikt onroerend goed palend aan de openbare weg moet het nodige doen zodat het trottoir grenzend aan het goed, van sneeuw en ijs wordt ontdaan en dit over een breedte van 1 meter.”

Als je deze verplichting niet naleeft, kan je een gemeentelijke administratieve sanctie ( “GAS”-boete) krijgen van maximum € 250,00 voor meerderjarigen en € 120,00 voor minderjarigen.

Je bent ook aansprakelijk

Naast de GAS boete kan ook uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid in het gedrang komen.

Stel bijvoorbeeld dat ten gevolge van sneeuwvorming de 85-jarige Maurice lelijk ten val komt ter hoogte van uw voordeur. Wist u dan dat  Maurice zich tot u zou kunnen wenden om de kosten van zijn heupoperatie te verhalen?

Hopelijk hebt u dan een familiale verzekering die tussenkomt in deze kosten…

Omgekeerd werkt het natuurlijk ook . Als u door sneeuw en ijzel  ongelukkig ten val gekomen bent op het voetpad, dan kunt u zich misschien wenden tot de bewoner van het naastgelegen pand.

Wenst u graag meer informatie, aarzel dan niet om de experten van onze tak aansprakelijkheidsrecht te contacteren.