Menu

 

Deze verjaring is volgens bepaalde media het gevolg van een “truukje” van de advocaat van de motorrijder.

Die advocaat zou de man namelijk aangeraden hebben om weg te blijven van het proces (het zogenaamd “verstek laten gaan”). Vervolgens zou op de laatste dag van de termijn hoger beroep zijn aangetekend. Tegen dat de zaak in hoger beroep voorkwam bleken de feiten verjaard waardoor de beroepsrechter niets anders kon dan de man vrij te spreken.

De welgekende Dendermondse politierechter Peter D’Hondt reageerde meteen scherp: “We moeten dit niet de advocaat, maar wel de wet kwalijk nemen. Want die laat zulke wantoestanden vandaag de dag toe.”

Verjaring in verkeer aangepast?

Vrijwel gelijktijdig liet minister van Justitie Koen Geens weten dat hij “samen met de minister van Mobiliteit, François Bellot, een wetsontwerp heeft uitgewerkt waardoor snelheidsovertredingen pas na twee (of zelfs vier) jaar verjaren en niet na één jaar zoals nu het geval is”.

De  algemene regel is inderdaad dat verkeersinbreuken verjaren na verloop van één jaar.

Hierop bestaan slechts een handvol uitzonderingen (waaronder vluchtmisdrijf, zware alcoholintoxicatie, rijden onder invloed van verdovende middelen) die pas verjaren na drie jaar.

Stuiting van verjaring

De verjaring kan echter steeds eenmaal “gestuit” worden wanneer het Openbaar Ministerie een daad van onderzoek of een daad van vervolging stelt.

Een stuiting heeft tot gevolg dat binnen de oorspronkelijke verjaringstermijn éénmalig een nieuwe verjaringstermijn begint te lopen.

Wanneer u bijvoorbeeld op 30.11.2017 door het rood licht rijdt dan moet u voor 30.11.2019 definitief veroordeeld zijn, bij gebreke waaraan de feiten zullen verjaard zijn.

Indien het wetsontwerp van minister Geens (optrekken van de verjaringstermijn naar minstens twee, tot zelfs vier jaar) erdoor komt zou dit betekenen dat het Openbaar Ministerie bij maximale stuiting, beschikt over vier tot maar liefst acht jaar (!) om iemand te laten veroordelen voor een verkeersinbreuk.

Contacteer ons bij vragen over verkeersinbreuken.