Menu

Wanneer je als erfgenaam te maken krijgt met het overlijden van een ouder, kan het zijn dat je in samenloop komt met de langstlevende partner van de overledene, die niet je eigen ouder is. Dit kan een uitdagende situatie opleveren als het gaat om de verdeling van de nalatenschap. Artikel 4.63 van het Burgerlijk Wetboek biedt hierin een oplossing. Het is namelijk zo dat je hierdoor het vruchtgebruik van de nieuwe partner kan om te zetten. In deze blog leggen we in eenvoudige taal uit wat dit artikel betekent en hoe je er als erfgenaam mee om kunt gaan. 

Vruchtgebruik omzetten volgens artikel 4.63

Artikel 4.63 regelt dat erfgenamen bij de rechter een verzoek kunnen indienen om het vruchtgebruik van de langstlevende partner (niet je ouder) om te zetten in volledige eigendom of een financiële vergoeding. Deze optie is van toepassing als de vruchtgebruiker en de blote eigenaars (de erfgenamen) het niet eens worden over een onderlinge regeling. 

Wat zijn je opties? 

  • Omzetting in volle eigendom: In dit geval kan de langstlevende partner volledige eigendom krijgen van bepaalde goederen. Terwijl jij als erfgenaam eigenaar wordt van andere goederen die eerder onder het vruchtgebruik vielen. Dit biedt duidelijkheid over wie wat bezit. 
  • Omzetting in een geldsom: Als erfgenaam kun je voorstellen dat de langstlevende partner een financiële vergoeding ontvangt voor het vruchtgebruik. Dit kan hen een vorm van financiële zekerheid geven. Jij als blote eigenaar krijgt volledige zeggenschap over de goederen. 

Waarom is dit belangrijk voor jou? 

  • Conflicten verminderen: Het omzetten van het vruchtgebruik via de rechter kan helpen om conflicten te verminderen. Alsook de nalatenschap eerlijker te verdelen. 
  • Rechten beschermen: Deze procedure zorgt ervoor dat de langstlevende partner niet zomaar benadeeld wordt. De rechter houdt altijd rekening met de belangen van alle betrokken partijen, inclusief die van jou als erfgenaam. 
  • Duidelijkheid over eigendom: Door het vruchtgebruik om te zetten, ontstaat er helderheid over het eigendom van de nalatenschap. Hierdoor worden toekomstige discussies over het gebruik van de goederen voorkomen. 

Een belangrijke uitzondering: de gezinswoning 

De Belgische wet maakt een uitzondering op de omzettingsmogelijkheid voor de gezinswoning en de erin aanwezige huisraad. Deze uitzondering is bedoeld om de langstlevende partner te beschermen, zodat hij of zij in het huis kan blijven wonen na het overlijden van de partner. De omzetting wordt enkel toegestaan als de langstlevende echtgenoot ermee instemt. Het is dus belangrijk om dit in gedachten te houden bij het overwegen van gerechtelijke omzetting. 

Hoe pak je dit aan? 

Bij het regelen van de nalatenschap wil je er zeker van zijn dat alles eerlijk en juridisch correct gebeurt. De advocaten van De Groote – De Man hebben uitgebreide ervaring met erfrecht en staan we je bij, bij het bepalen van de beste aanpak in jouw situatie. Of je nu meer wilt weten over gerechtelijke omzetting, of hulp nodig hebt om je rechten als erfgenaam te beschermen:

Neem vandaag nog contact met ons op voor professioneel advies.