Menu

Er is een nieuwe Vlaamse huurwet, ook wel gekend als ‘het Huurdecreet’, in de running!
Wie een woning huurt of verhuurt zal vanaf 1 januari 2019 heel wat nieuwe regels moeten volgen..

Maar wat er verandert er dan concreet?

De huurwaarborg

Nieuwe huurders zullen vanaf 1 januari drie maanden huur betalen als waarborg. Momenteel is dit nog twee maanden.

tevreden huurder en verhuurder

Wanneer het huurcontract beëindigd wordt, zal de huisbaas dat geld van de waarborg binnen het jaar moeten terugbetalen. Heb je na een jaar nog geen geld gezien? Dan zal het ook ineens makkelijker worden om je waarborg terug te krijgen. Momenteel moet je hiervoor nog een gerechtelijke procedure opstarten. Dankzij de nieuwe wet is dat niet meer nodig.

Opzeggen van een overeenkomst van korte duur (minder dan 3 jaar)

Als huurder mag je een overeenkomst van minder dan 3 jaar opzeggen. Je betaalt de huisbaas dan een vergoeding van anderhalve, één of een halve maand.

De huisbaas mag een huurovereenkomst van korte duur dan weer niet opzeggen.

Opzeggen van een huurovereenkomst (9 jaar)

Huur je volgens een contract van 9 jaar en wil je de overeenkomst stopzetten? Dan is de wettelijke opzegtermijn vanaf 1 januari 3 maanden. Daarbij moet je de huisbaas ook een vergoeding betalen van 3,2 of 1 maand huur.

Als eigenaar kan je een overeenkomst van 9 jaar ook op elk moment opzeggen voor bepaalde bijzondere redenen, bijvoorbeeld omdat je er zelf in wil wonen.

Belangrijk detail: je huurder moet de woning dan wel pas verlaten ná de eerste drie jaar.

Opzeggen van een niet-geregistreerd huurcontract

Niet alleen als huurder, maar ook als verhuurder loop je grote risico’s als je geen officieel huurcontract hebt. Zo kan je huurder in principe op elk moment de overeenkomst stopzetten, zonder een verplichte vergoeding of opzegtermijn!

Dankzij de nieuwe wetgeving kan de huurder de betaling wel niet van dag op dag stopzetten. Officieel contract of niet, de huurder moet nog steeds betalen voor de maand waarin hij een opzeg geeft.

Huis met sleutel

Gebonden aan de officiële reden van opzeg

Een huisbaas die de overeenkomst vroegtijdig stopzet, moet hiervoor een officiële reden geven.

Zelfs als de huurder binnen de opzegtermijn een nieuwe woning vindt – en dus een tegenopzegging geeft – blijf je gebonden aan die officiële reden.
Als je bijvoorbeeld aangaf dat je van plan was zelf in de huurwoning te gaan wonen, ben je nog steeds verplicht om dit te doen.

Huurprijs

Vanaf 1 januari 2019 mag een huisbaas de huurprijs aanpassen op enkele voorwaarden. Bijvoorbeeld als er nieuwe omstandigheden zijn die de huurwaarde met 20% doen stijgen. Of na verbouwingswerken, of energiebesparende maatregelen, die de huurwaarde minstens 10% doen stijgen.

Wie betaalt welke kosten?

Welke kosten zijn nu precies voor de rekening van de eigenaar en welke voor de huurder? De Vlaamse regering zal een officiële lijst publiceren met kleine onderhoudswerken die betaald moeten worden door de huurder.

huurcontract

Verkoop van de woning

Het nieuwe huurdecreet legt ook regels op voor wie een huurhuis koopt. Het contract tussen huurder en verhuurder blijft geldig, ook als het huis wordt verkocht aan een nieuwe eigenaar.

Overlijden van de huurder

Wat gebeurt er als je huurder sterft? Volgens het voorstel stopt het contract automatisch vanaf de tweede maand na het overlijden. Tenzij de erfgenamen binnen die periode laten weten dat ze de huur willen verder zetten.

Als huisbaas heb je dan ook recht op het huurgeld voor die twee maanden tussen het overlijden en de automatische stopzetting. Daarna heb je ook nog recht op een maand huur als vergoeding.

De nieuwe wet biedt ook meteen een oplossing als je overleden huurder geen gekende erfgenamen heeft. Wanneer de woning na twee maanden niet is leeggemaakt, kan je als verhuurder dan een curator kunnen aanstellen die alles leegmaakt en de inboedel verkoopt.

Enkel voor huurcontracten vanaf 1/1/2019

Het nieuwe huurdecreet gaat in op 1/1/2019. Dat wil ook zeggen dat alle veranderingen enkel gelden voor huurcontracten die vanaf 1 januari 2019 gesloten worden. Alle overeenkomsten vóór deze datum vallen dus nog onder de huidige huurwetgeving.

Heb je nog vragen over je huurovereenkomst, je waarborg of de procedure voor uithuiszetting?

Klik hier of lees:

Wij helpen je graag verder!

Zijn er nog andere zaken waarmee we van dienst kunnen zijn?
Neem meteen contact met ons op.