Menu

Ondernemers besluiten massaal om een webshop te starten tijdens de coronacrisis. Door de strenge maatregelen moeten heel veel bedrijven de deuren sluiten en lijkt een online business de enige oplossing. Gevolg: webshops rijzen als paddenstoelen uit de grond.

In alle haast wordt vooral gefocust op het technische en logistieke luik. Maar wat met de andere verplichtingen die bij een webshop komen kijken

Webshop starten: houd ook rekening met je juridische plichten

Er zijn een aantal juridische zaken die op punt moeten staan als je een webshop wilt starten. Een van de allerbelangrijkste zijn de algemene voorwaarden. Zonder goede voorwaarden heb je juridisch geen poot om op te staan bij conflicten. Bovendien riskeer je ook een fikse boete voor het niet-naleven van verplichte wettelijke bepalingen.

Geen idee waar te beginnen? Wij geven hieronder een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten voor de algemene voorwaarden van een webshop.

Voorwaarden: let hierop als je een webshop wil starten

Wij gaan hier uit van de veronderstelling dat je een B2C webshop wil starten. Dus een situatie waarin je webshop rechtstreeks verkoopt aan de consument.  In een B2B-relatie, dus een verkoop tussen ondernemingen onderling, zijn de regels doorgaans minder strikt.

De identiteit van je onderneming en de goederen en/of diensten die je aanbiedt

Je bent wettelijk verplicht om de consument op een ondubbelzinnige, heldere en duidelijke manier te informeren over je onderneming en de goederen en of diensten die je aanbiedt.

Daarbij gaat het om – onder meer – volgende informatie:

  • de gegevens van je onderneming: handelsnaam, rechtsvorm (eenmanszaak of vennootschap), adres, contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres) en btw- of ondernemingsnummer
  • de voornaamste kenmerken van de goederen en/of diensten die je aanbiedt

De taal van de algemene voorwaarden

Volgens de wet moeten de algemene voorwaarden opgesteld zijn in een ‘voor de consument duidelijke taal’.

In de praktijk is de taal van de algemene voorwaarden afhankelijk van het taalgebied waar je je goederen en/of diensten aanbiedt en je doelpubliek.

Vb. Wanneer je webshop enkel goederen en/of diensten in Vlaanderen aanbiedt, kan je algemene voorwaarden opstellen in het Nederlands. Wanneer je echter verkoopt in heel België zouden je algemene voorwaarden best in het Nederlands, Frans, en eventueel ook Duits beschikbaar moeten zijn.

De prijs van de goederen en/of diensten

De prijs die je vermeldt in je voorwaarden moet de totale prijs zijn, dus inclusief belastingen en eventuele extra vracht-, leverings- en portkosten.

Herroepingsrecht

Elke consument die goederen of diensten online bestelt, heeft een herroepingsrecht.

Dit herroepingsrecht bedraagt minstens veertien kalenderdagen; dat is het wettelijk minimum.  Je kan in je algemene voorwaarden dus nooit een kortere, maar wel een langere herroepingstermijn vermelden.

Let op: je bent verplicht om je consumenten in te lichten over hun herroepingsrecht.  Als je dat niet doet, dan bedraagt de herroepingstermijn geen veertien dagen, maar wel veertien dagen + twaalf maanden.

Andere zaken om op te nemen in algemene voorwaarden

Deze zaken raden we sterk aan om ook op te nemen in je algemene voorwaarden:

  • betalingsmodaliteiten
  • leveringstermijn
  • garantietermijn
  • eigendomsoverdracht
  • rechtbanken die bevoegd zijn als er een geschil zou ontstaan
  • de garanties die je evt. biedt op je producten of goederen
  • je aansprakelijkheid of – in de mate van het mogelijke – de beperking ervan

Denk ook aan de privacy van je klanten

Wie een webshop wil starten, houdt best ook rekening met andere verplichtingen dan de algemene voorwaarden. Zo heb je ook een privacy statement en cookie policy nodig en eventueel een disclaimer zodat de inhoud van je website niet klakkeloos wordt gekopieerd.

Kopieer niet!

Het is verleidelijk om de algemene voorwaarden van een vergelijkbare webshop te kopiëren en zo op je website te gooien. Verleidelijk, maar een slecht idee. Je hebt immers geen idee of die gekopieerde voorwaarden volledig wettelijk in orde zijn. Wie weet zijn ze zelf ook gekopieerd van een andere site? Bovendien zijn er altijd kleine, maar cruciale, verschillen tussen winkels onderling. Zeker als je kopieert van een internationale webshop.

Gekopieerde algemene voorwaarden zullen je niet beschermen bij een discussie of procedure voor de rechtbank. Ze zullen helaas ook niet behoeden dat je gesanctioneerd wordt voor het niet-naleven van de wettelijke bepalingen..

Webshop starten? Wij kunnen helpen!

Webshop starten tijdens de coronacrisis? Laat het juridische luik aan ons over.

Met ons pakket voor webshops zorgen onze experts dat je online winkel snel volledig juridisch in orde is.

Webshop: juridisch pakket