Menu

Denk je eraan om te scheiden? Daarvoor bestaan in België twee manieren, de EOT en de EOO genaamd. Wil je weten hoe elke procedure in elkaar?

We leggen het je uit in deze handige explainervideo

Meer informatie lees je ook hieronder:

EOT: Echtscheiding door Onderlinge Toestemming

De EOT is de snelste, de goedkoopste en de meest serene manier om te scheiden. De enige voorwaarde is dat je met je echtgenoot of echtgenote een akkoord bereikt over … werkelijk alles.

Dat houdt in dat jullie het eens zijn over:

  • het scheiden zelf: zijn jullie beiden akkoord om te scheiden? Zodra één van jullie de scheiding niet wil, is deze vorm van echtscheiding al geen optie meer.
  • alle maatregelen voor de kinderen, zoals verblijfsregeling, onderhoudsbijdrages, vakantieregelingen
  • de vereffening – verdeling, aka “wie krijgt wat?”. Jullie moeten het volkomen eens zijn over wat er gebeurt met het huis, de inboedel, hoe de rekeningen worden verdeeld…

Is er over één van deze punten geen akkoord? Dan is een EOT geen optie.

Meer weten over een EOT? Lees ook:

Wanneer een EOT niet mogelijk is, bestaat er nog een tweede manier om te scheiden in België.

EOO: Echtscheiding op grond van Onherstelbare Ontwrichting

Deze manier van scheiden bestaat uit 3 grote onderdelen:
1. de scheidingsprocedure zelf
2. de dringende en voorlopige maatregelen
3. de vereffening-verdeling

Scheiden via EOO: de scheidingsprocedure

Je kan een EOO eenzijdig opstarten, je hoeft dus niet samen naar de rechtbank te gaan. De echtscheidingsprocedure wordt ingeleid op verzoek van de echtgenoot die wil scheiden. De andere partner kan daarmee akkoord gaan of weigeren. Afhankelijk daarvan kan de procedure langer of korter duren. Bij een EOO ga je in principe maximaal twee keer naar de Rechtbank voor er een echtscheidingsvonnis volgt.

Hoe lang duurt een EOO?

Dat hangt ervan af of de andere partner akkoord is om te scheiden en of jullie elk al op een ander adres wonen. Afhankelijk daarvan kan een EOO minstens 3 maanden tot maximaal een jaar duren. Als de andere partner het eens is om te scheiden gaan jullie samen een eerste keer naar de rechtbank om de echtscheiding te vragen aan de rechter. Drie maanden later gaan jullie dan de tweede keer om te bevestigen dat jullie nog steeds willen scheiden. Pas na die tweede bevestiging kan de rechter in principe het vonnis uitspreken. Stel dat jullie al 1 jaar feitelijk gescheiden leven, dus met elk domicilie op een ander adres, dan kan de echtscheiding wel onmiddellijk worden uitgesproken.

Wat als mijn partner weigert om te scheiden?

Als je partner niet wilt scheiden, kan het maximaal 1 jaar duren voor de rechter een uitspraak doet. Je partner kan namelijk maximum 1 jaar weigeren om te scheiden.

Dat jaar begint te lopen vanaf de inleidende akte OF vanaf de datum dat jullie op een verschillend adres zijn ingeschreven. Als jullie dus al eerder op een apart adres woonden – en staat dat ook zo in de bevolkingsregisters – dan mag je die periode al meerekenen voor het jaar. Zodra dat jaar voorbij is moet de rechter de scheiding uitspreken.

Onmiddellijke scheiding

Wil je dat de echtscheiding onmiddellijk wordt behandeld, omdat het overduidelijk is dat een verzoening is uitgesloten? Dan kan je dat aan de Rechtbank voorleggen, waardoor de termijnen van 3 maanden of 1 jaar niet van toepassing zijn. In dat geval moet je wel bewijzen dat het huwelijk onherstelbaar is ontwricht om bepaalde redenen.

Procedure Dringende en Voorlopige Maatregelen (DVM)

Zoals gezegd, kan het 3 maanden tot maximum 1 jaar duren voor de echtscheiding wordt uitgesproken. Intussen moeten er wel al een aantal belangrijke beslissingen genomen worden die niet kunnen wachten tot na de scheiding. Die worden vastgelegd in de zogenaamde ‘Dringende en Voorlopige Maatregelen’, een procedure die parallel aan je scheidingsprocedure loopt.

Wat wordt er afgesproken in de procedure Dringende en Voorlopige Maatregelen?

  • wie blijft in de echtelijke woonst zolang het huis niet is verkocht of overgenomen,
  • bij wie de kinderen wanneer verblijven,
  • de voorlopige betaling van de leningen,
  • wie er onderhoudsbijdragen moet betalen,
  • wie voorlopig met de auto kan blijven rondrijden

Belangrijk hierbij is dat deze maatregelen, behalve die voor de kinderen, voorlopig zijn. Ze gelden dus maar tot de echtscheiding definitief is.

De definitieve verdeling gebeurt in de vereffening – verdeling.

Laatste stap van de scheiding: vereffening – verdeling

Wanneer de scheiding is uitgesproken, is het tijd voor de laatste stap: de zogenoemde Vereffening – Verdeling. In deze fase is de echtscheiding volledig afgerond en bekijkt een notaris

  • de definitieve verdeling van jullie gemeenschappelijke bezittingen,
  • of de ene echtgenoot nog geld aan de andere moet en hoeveel.

Uiteraard kan je dat denkwerk al op voorhand doen, maar de notaris kan pas aan de slag nadat het echtscheidingsvonnis is uitgesproken. Als jullie er zelf al volledig uit zijn en een onderling akkoord hebben over alles, valt er natuurlijk niets meer te regelen.

Vragen over scheiden of advies nodig?

Onze experten maken je wegwijs in de procedures en staan je bij met advies op maat van jouw specifieke situatie.

Neem hier een kijkje:

Of boek hier rechtstreeks een gratis telefonisch consult (30 min) met Familierecht experte, Ellen Moreau

Calendly.initBadgeWidget({ url: ‘https://calendly.com/ellen-moreau-1/telefonische-consultatie-gratis’, text: ‘Stel uw vraag rechtstreeks aan Familierecht expert Ellen Moreau in een gratis telefonisch consult (30 min)’, color: ‘#285ff0’, textColor: ‘#ffffff’, branding: true });