Menu

Belaging komt voor op verschillende manieren. Tussen ex-partners, onder de vorm van telefoonterreur, op het werk … enz. Het wordt strafbaar gesteld in artikel 442bis van het strafwetboek. Dat bestraft “diegene die een persoon heeft belaagd terwijl hij wist of had moeten weten dat hij door zijn gedrag de rust van die bepaalde persoon ernstig zou verstoren.”

Maar waar ligt de grens van strafbaarheid nu en wat kan je als slachtoffer doen?

 

Wat is belaging of stalking?

Er is geen strikte definitie van belaging. Dat is een bewuste keuze van de wetgever zodat rechters het begrip kunnen interpreteren in functie van een steeds evoluerende maatschappij. In het algemeen zou je belaging of stalking kunnen definiëren als “het lastig vallen van iemand op een manier die voor hem/haar overlast veroorzaakt”. Dat is natuurlijk nogal ruim.

 

Daarom zijn een aantal extra criteria zeer belangrijk om van stalking te spreken:

 

Bepaalde persoon

De belagende handelingen moeten ervoor gezorgd hebben dat “de rust van een bepaalde persoon ernstig verstoord werd”. De precisering “bepaald persoon”, is geen toevallige woordkeuze. Op die manier laat de wetgever bepaalde categorieën van “belagers” immers buiten het toepassingsgebied. Denk maar aan bedelaars, paparazzi, vertegenwoordigers … Ook “ernstig” beperkt het toepassingsgebied. Ook hier is de interpretatie van de rechter doorslaggevend.

Opzettelijk

De belager “wist of had moeten weten” dat zijn gedrag de rust van de belaagde persoon ernstig zou verstoren. Dat houdt in dat de daden opzettelijk zijn gebeurd. De factor “opzettelijk” wordt beoordeeld door het gedrag van de belager te vergelijken met dat van een “normaal, zorgvuldig en vooruitziend burger”. Dus, als je handelingen stelt die door de meerderheid van de burgers als ernstig belagend worden ervaren, dan mag je ervan uitgaan dat je handelen strafbaar is. Het is dus normafwijkend gedrag dat wordt geviseerd.

 

Wat doen als slachtoffer van belaging?

Stap 1: klacht bij de politie

We raden aan om telkens wanneer je lastig gevallen wordt door je belager, een klacht neer te leggen bij de politie. Om aan te tonen dat de dader overlast veroorzaakt voor jou, moet je de hierboven beschreven criteria zo goed mogelijk kunnen ‘bewijzen’. De meest efficiënte manier om dat te doen, is door de politie van elk feit een proces-verbaal te laten opmaken.

 

Stap 2: klacht bij onderzoeksrechter

Blijft de stalking aanhouden ondanks bovenvermelde stappen? Dan kan je als slachtoffer ook een klacht neerleggen bij de onderzoeksrechter. Daarmee zet je een strafrechtelijk onderzoek in gang, waarbij de rechtbank uiteindelijk oordeelt of er inderdaad sprake is van stalking en, indien wel, wat de straf is voor de dader.

Opgelet, om een bepaalde ‘drempel’ te creëren, is er aan het neerleggen van een klacht bij de onderzoeksrechter ook een geldbedrag gekoppeld. Als je een strafrechtelijk onderzoek opstart, moet je een bepaalde som voorschieten. Als de rechtbank uiteindelijk de dader veroordeelt, zal de dader van de belaging dit bedrag moeten terugbetalen.

 

Advocaat inschakelen

Als je slachtoffer bent van aanhoudende belaging, kan je bij een advocaat terecht voor juridisch advies en begeleiding in volgende stappen. Ook onze advocaten Strafrecht kunnen je hierbij helpen.

Wat doen we concreet?

  • We bekijken je situatie en welke stappen er eventueel al gezet zijn
  • Opstellen en neerleggen van de klacht bij de onderzoeksrechter
  • We verdedigen je zaak voor de rechtbank

 

Variabele prijs Meer info over onze prijzen

Juridische hulp bij belaging?

Contacteer onze experts Strafrecht, zodat wij meteen in actie kunnen schieten.

Contacteer ons