Menu

Glaasje op laat je rijden. Of toch niet altijd?

Het is van groot belang onderscheid te maken tussen alcoholintoxicatie en sturen in staat van dronkenschap. Om het simpel uit te drukken: niet iedereen die hoger blaast dan de wettelijk toegelaten waarde alcohol is dronken. Dronkenschap blijkt uit de uiterlijke staat waarin iemand zich bevindt (in regel beoordeeld door de politiediensten), iemands intoxicatiegraad wordt gemeten aan de hand van objectieve maatstaven (m.n. door een ademanalyse en/of bloedproef).

Word ik steeds gedagvaard voor de Politierechtbank?

 Neen.

Dit hangt af van verschillende factoren, waaronder de graad van intoxicatie, de rijervaring van de bestuurder (jonge bestuurders worden sneller gedagvaard), of de persoon in kwestie reeds eerdere veroordelingen opliep… en in het algemeen van het gevoerde beleid van het Openbaar Ministerie binnen het rechtsgebied waarbinnen de overtreding werd begaan.

Door de band genomen heeft de Procureur des Konings twee opties wanneer uw dossier op zijn bureau belandt.

In het beste geval zal het Openbaar Ministerie u een minnelijke schikking aanbieden, hetgeen het voordeel biedt dat u n niet voor de rechtbank moet verschijnen bij tijdige betaling van de aan u voorgestelde geldsom.

In het slechtste geval (en in de praktijk steeds vaker) zal u een dagvaarding worden betekend door de gerechtsdeurwaarder met verzoek op een nader bepaalde datum te verschijnen voor de Politierechter in het rechtsgebied waar de inbreuk werd begaan. De bijstand van een raadsman is in dat geval aangewezen en in  heel veel gevallen kosteloos (!) aangezien de meeste autoverzekeringen een optie rechtsbijstand hebben.

Wij informeren gratis voor u of u recht heeft op kosteloze bijstand. Contacteer ons hiervoor per email of whatsApp.

Welke straf riskeer ik indien ik word vervolgd?

De wet maakt een onderscheid tussen lichte alcoholintoxicatie (tussen 0,5 en 0,8 promille) en zware alcoholintoxicatie (meer dan 0,8 promille).

Bij de lichtere alcoholintoxicatie riskeert u (recidivisten buiten beschouwing gelaten) een geldboete van minimum € 25,00 en maximum € 500,00, eventueel deels met uitstel. Deze boete’s moeten wel nog vermenigvuldigd worden met 8.

Bij de zwaardere alcoholintoxicatie wordt het minimum verhoogd tot € 200,00 (x8) en het maximum tot € 2.000,00 (x8), eventueel deels met uitstel.

Bij beide intoxicatiegraden kan de Politierechter u een rijverbod opleggen van 8 dagen tot 5 jaar.

De uitvoering hiervan kan in principe wel beperkt worden tot weekends en feestdagen doch dit slechts op voorwaarde dat u hierom vraagt.

Zo kan om beroepsredenen ook een uitzondering worden toegestaan op een bepaalde voertuigcategorie (bv het rijbewijs c).

De rechter kan het herstel tot het recht van sturen bovendien afhankelijk maken van het slagen in één of meer van de volgende examens en onderzoeken: theoretisch examen, praktisch examen, een geneeskundig onderzoek en een psychologisch onderzoek. Indien u nog niet langer dan twee jaar houder was een rijbewijs op het moment van de inbreuk is het opnieuw afleggen van het theoretisch examen of praktisch examen trouwens verplicht.

Indien u zowel voor intoxicatie als voor dronkenschap wordt vervolgd wordt in regel enkel het zwaarste misdrijf weerhouden, zijnde het sturen in staat van dronkenschap. De geldboete ligt in dezelfde vork van de zware alcoholintoxicatie, zijnde een minimum van € 200,00 (x8) en een maximum van € 2.000,00 (x8). Het grootste verschil is dat een rijverbod van 1 maand tot 5 jaar of voorgoed verplicht dient opgelegd te worden bij dronkenschap.

Wanneer moet ik mijn boete betalen en wanneer gaat mijn rijverbod in?

 Hiervoor bestaan geen vaste termijnen.

Voor het betalen van de opgelegde geldboete moet u de ontvangst van een afrekening afwachten, hetgeen enige tijd in beslag kan nemen.

Het rijverbod gaat in principe de vierde werkdag na de dag dat het aan u wordt betekend in (zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen niet meegerekend). Binnen deze termijn moet het rijbewijs fysiek worden ingeleverd op de griffie van de Politierechtbank die u heeft veroordeeld.

Komt een veroordeling voor de Politierechtbank op mijn bewijs van goed gedrag en zeden?

Ja.

Sommige veroordelingen verdwijnen automatisch na drie jaar andere niet. U kan dan na verloop van drie jaar in aanmerking komen voor een herstel in eer en rechten.

Dit is echter geen automatisme.

Wat moet ik doen?

Heb je een proces-verbaal ontvangen of een dagvaarding? Mail ons deze door of stuur deze via whatsApp door en wij kijken gratis  voor u na of u in aanmerking komt voor gratis rechtsbijstand via uw verzekering.

Wij treden voor u op in het gehele land, waar de overtreding ook gebeurde.

vanaf €500 Meer info over onze prijzen

Bang voor de consequenties van rijden onder invloed?

Dat is terecht. Aarzel niet langer en contacteer ons om een afspraak te maken en uw dossier te bespreken.

Maak een afspraak