Menu

Bijstand bij bouwovertredingen

We gaan na of een regularisatie mogelijk is. Is dit het geval, dan begeleiden we u bij de administratieve procedure. Zoniet zoeken we samen een andere oplossing. Bent u reeds gedagvaard voor de rechtbank? Dan verdedigen we u en proberen desgevallend een herstelvordering te bekomen.

Variabele prijs Meer info over onze prijzen

Meer info nodig?

Wil je meer info of een concrete prijs inschatting voor uw specifiek geval?

Contacteer ons