Menu

Procedure gebreken na oplevering

De oplevering is een belangrijke stap in het bouwproces.

Het is het moment waarop de aannemer van oordeel is dat de werken af zijn en ze aanbiedt aan de bouwheer. Voor de bouwheer is het het moment om de werken te aanvaarden.

Oplevering is cruciaal

Door de samenkomst tussen aannemer en bouwheer beginnen er termijnen te lopen die van belang kunnen zijn. Bovendien dekt ze ook de zichtbare gebreken. Dit wil zeggen dat de bouwheer vanaf dat moment de zichtbare gebreken die niet werden vermeld bij de oplevering heeft aanvaard.

Als er sprake is van niet zichtbare of verborgen gebreken schrijft de wet bovendien voor dat er binnen een korte termijn na de vaststelling ervan een procedure dient gestart te worden. Een procedure wil niet zeggen een brief sturen maar er moet effectief een dagvaarding uitgebracht worden. Gebeurt dit niet, dan bestaat de kans dat de vordering onherroepelijk verloren is.

Uw advocaat bij de oplevering

We onderzoeken in eerste instantie de contracten. We gaan ter plekke en bekijken de problemen. Na analyse adviseren we u over de te volgen stappen. Ook in juridische betwistingen staan we aan uw zijde en kijken we wie welke verantwoordelijkheden heeft.

Variabele prijs Meer info over onze prijzen

Meer info?

Wil je meer info of een concrete prijs inschatting voor uw specifiek geval.

Contacteer ons