Menu

Opmaak diverse overeenkomsten in overnameproces

De overname (M&A, Merger & Acquisition) van een onderneming geschiedt meestal niet van de ene dag op de andere, maar is een proces van weken en soms zelfs maanden.  Het overnameproces behelst immers vaak verschillende  afzonderlijke stappen die telkens ook aanleiding geven tot afzonderlijk gedocumenteerde afspraken  (bv.  vertrouwelijkheidsovereenkomst, letter of intent, terms sheet, overnameovereenkomst, nieuwe aandeelhoudersovereenkomst, nieuwe managementovereenkomst, enz.).

Wij staan u als ervaringsdeskundigen bij in de opmaak en onderhandeling van deze overeenkomsten.

Variabele prijs Meer info over onze prijzen

Vragen bij de overname van een onderneming?

Wij begeleiden u graag doorheen het gehele transactieproces.

Contacteer ons