Menu

Gerechtelijke procedure vermijden indien mogelijk

Voor zover als mogelijk trachten wij de onbetaalde gelden zonder tussenkomst van de rechter te recupereren, om zodoende nodeloze kosten te vermijden.  In sommige gevallen blijkt de ingebrekestelling door een advocaat immers voldoende om de tegenpartij tot inkeer te doen komen.   Indien de tegenpartij echter volhardt in de boosheid, starten wij na samenspraak met u een gerechtelijke procedure.

Verschillende formules zijn mogelijk (incl. abonnement, forfait, e.a.)

Variabele prijs Meer info over onze prijzen

Last van wanbetalers?

Wij staan u graag bij in het kader van de invordering van uw onbetaalde facturen.

Contacteer ons